DYRARE: Innfelt er ein ferjebillett kjøpt med verdikort på sambandet Våge-Halhjem, etter prisauken.
DYRARE: Innfelt er ein ferjebillett kjøpt med verdikort på sambandet Våge-Halhjem, etter prisauken.

Ferjebillettane er blitt dyrare

Publisert 07.01.2018 kl. 14.00. Oppdatert kl. 18.05.

Prisauke på ferjebilettane er på totalt 4,4 prosent frå 2017, og gjeld for både for sambandet Våge-Halhjem og sambandet Hodnanes-Jektevik.

Det vil seia at ein vaksenbillett utan bil på sambandet Hodnanes-Jektevik kostar 34 kroner etter nyttår. Ein billett med bil på det same sambandet kostar 82 kroner frå 1. januar.På sambandet Våge-Halhjem kostar ein vaksenbillett utan bil 54 kroner etter nyttår. Ein billett med bil kostar 160 kroner på det same sambandet etter nyttår.

Årsaka til prisauken er todelt, opplyser pressekontakt Camilla Berntzen i Skyss.– Endringar i statleg riksregulativ for ferjetakstar utgjev ein generell auke på 2,4 prosent. I tillegg er det to prosent auke som følgje av endring i meirverdiavgift frå 10 til 12 prosent. Prisauken er difor på 4,4 prosent i forhold til 2017, skriv ho på sms til Bladet Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...