DYRARE: Innfelt er ein ferjebillett kjøpt med verdikort på sambandet Våge-Halhjem, etter prisauken.
DYRARE: Innfelt er ein ferjebillett kjøpt med verdikort på sambandet Våge-Halhjem, etter prisauken.

Ferjebillettane er blitt dyrare

Publisert 07.01.2018 kl. 14.00. Oppdatert kl. 18.05.

Prisauke på ferjebilettane er på totalt 4,4 prosent frå 2017, og gjeld for både for sambandet Våge-Halhjem og sambandet Hodnanes-Jektevik.

Det vil seia at ein vaksenbillett utan bil på sambandet Hodnanes-Jektevik kostar 34 kroner etter nyttår. Ein billett med bil på det same sambandet kostar 82 kroner frå 1. januar.På sambandet Våge-Halhjem kostar ein vaksenbillett utan bil 54 kroner etter nyttår. Ein billett med bil kostar 160 kroner på det same sambandet etter nyttår.

Årsaka til prisauken er todelt, opplyser pressekontakt Camilla Berntzen i Skyss.– Endringar i statleg riksregulativ for ferjetakstar utgjev ein generell auke på 2,4 prosent. I tillegg er det to prosent auke som følgje av endring i meirverdiavgift frå 10 til 12 prosent. Prisauken er difor på 4,4 prosent i forhold til 2017, skriv ho på sms til Bladet Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Endeleg sjåførskule på Tysnes

Terje Grahl har drive sjåfør-skule i Bergen i mange år. No bur han på Reksteren og har starta sjåføropplæring også på Tysnes. Interessa har han merka.