MERKA STI: Frå vegen mot Teigland kan ein ta av mot Korsfjorden for å koma til toppen. Men ein han og gå fleire andre ruter.
MERKA STI: Frå vegen mot Teigland kan ein ta av mot Korsfjorden for å koma til toppen. Men ein han og gå fleire andre ruter.

Øystein har 280 turar til «Teiglandsnuten»

– Når eg er heime på Tysnes, så går eg kvar dag til Nuten. Det er fint å vera pensjonist, seier Øystein Frugård, og smiler.
Publisert 07.01.2018 kl. 06.00.

«Tysnes» får vera med den spreke pensjonisten på ein av dei aller siste turane til Øystein sin topp, toppen som blir kalla både Teiglandsnuten, Vestrefjellet eller berre Nuten.

Det er fredag i romjula når «Tysnes» tek turen til fjells, i lag med Øystein Frugård.

– I dag er det tur nummer 278. Planen er ein tur i morgon også, og ein tur på nyårsafta. Då har eg 280 turar i år, seier han nøgd.


Mange stiar til toppen

Snøbyene går tett forbi Tysnessåto denne fredag føremiddagen. «Tysnes» sin utsende føreslår at turen bør utsetjast, kanskje det blir lettare og finare litt utpå dagen?

– No går eg. Skal du vera med, må du koma no, er telefonmeldinga frå Øystein litt seinare.

Frå heimen til Øystein, i Ve, går turen nokre hundre meter på fylkesvegen i retning Teigland, før me tek av på den oppgåtte stien. Stiskiltet «Korsfjorden» viser kor me bør gå.

– Eg har mange ulike stiar som eg går på turane. Som oftast går eg opp her, fortel fjelltopp-entusiasten.

Undervegs informerer han om ulike stiar og skogsvegar som ein kan følgja for å nå toppen.

Han fortel og om fjellturar andre stadar, når han er på familiebesøk i Suldal, eller er på hytta på Hamlagrø.

Han mimrar og frå tidlegare tider, då han i lag med Tor Ottersen, var på stimerking til Vestrefjellet, og tannlegen spanderte sjokolade på Øystein i ein rastepause.


Kutta ut røyken

Det var sommaren 2016 at fjellgåinga hans tok skikkeleg av. Han slutta å røykja, og etter kvart kjende han at forma vart betre og betre. Det gav meirsmak.

– Sidan kan du vel seia at eg har vore veldig ivrig, seier han smilande.

No går han kvar dag – så framt han er heime på Tysnes.

Han er nøgd med at han kutta ut røyken.

– Eg merkar det at pusten er blitt mykje betre.

På vegen oppover passerer me Korsfjorden, ei oppdemd myr med så pass mykje vatn, at det på kalde dagar lett frys is. På den måten er Korsfjorden er ei populær tjørn for skeiseglade i bygda. Ja, til og med skuleklassar på Tysnes skule legg turar hit.

Øystein er ein av fleire eldsjeler som er oppteken av friluftsområdet.

– Eg har lagt ned mange dugnadstimar med rydding av buskar og kratt her. Det er viktig for borna å ha ein slik plass, slår han fast.


Går åleine

– Det er veldig fint å vera pensjonist. Då kan eg gå tur når det passar meg. Som oftast går eg åleine, seier Øystein Frugård.

Han trivest best ute i naturen.

– Eg kan ikkje sitja inne. Då blir eg rastlaus, seier han og smiler.

Me går gjennom tett skog, både furu og gran. Andre stadar er terrenget meir ope, og me ser ned mot bygda.Han er lett i hamsen, og det hender at han testar forma. På ein roleg tur reknar han 40-50 minutt opp. Denne dagen er det pratetempo på pensjonisten. I gamledagar var Øystein lett på foten i terrengløp på Tysnes.

– Hender det at du spring til toppen?

– Når det er sommar og shortstid, hender det at eg spring. Eg har vore under halvtimen, seier han, med glimt i auga.


Storslått utsikt

Fredag i romjula er det for det meste tunge skyer over himmelen. Skodde er det og. Den flotte utsikta som Øystein vil visa journalisten, går me glipp av denne dagen.

– Sørover ser me heilt til Bømlo, vestover ser me mot Austevoll og øyane vest for Bergen, og nordover ser me Ulriken, forklarar han, og peikar.

Vel framme på toppen er det å finna fram loggboka. Øystein, og dei fleste med han, skriv dato og namnet sitt i boka når dei er på toppen.

Og så må turen dokumenterast, med bilete på mobilen. Som pensjonist er Øystein blitt ein ivrig Facebook-brukar.


Over 2.000 til toppen

Freddy Jensen har kontroll med loggboka på toppen. Han stadfestar at Øystein Frugård er den desidert ivrigaste turgåaren til toppen.

– Til saman har i overkant av 2.000 skrive seg inn, fortel Freddy Jensen.Han har også laga ei oversikt over dei som har gått 30 turar eller meir. (2016 i parentes)

Øystein Frugård 280 (77)

Åse Enes 77 (72)

Freddy Jensen 70 (89)

Chatrine Ø. Thømt 52 (47)

Monica D. Epland 52 (26)

Arvid Gaugstad 47

Kari Lande 42

Kjell Brekke 38

Fredrik Haugsgjerd 36 (69)


PÅ TOPPEN: 280 gonger har Øystein Frugård skrive seg inn i loggboka ved varden på Vestrefjellet i 2017. «Tysnes» var med på tur nummer 278.
PÅ TOPPEN: 280 gonger har Øystein Frugård skrive seg inn i loggboka ved varden på Vestrefjellet i 2017. «Tysnes» var med på tur nummer 278.
DELMÅL: Omlag halvvegs til toppen kan ein ta turen bortom utsiktspunktet Kodlen.
DELMÅL: Omlag halvvegs til toppen kan ein ta turen bortom utsiktspunktet Kodlen.
UTSIKT: Stien svingar seg både gjennom tett furuskog og forbi granfelt. Høgare oppe har ein og utsikt mot bygda.
UTSIKT: Stien svingar seg både gjennom tett furuskog og forbi granfelt. Høgare oppe har ein og utsikt mot bygda.
LJOSGLIMT: Innimellom skodda på toppen, var det og glimt av blå himmel.
LJOSGLIMT: Innimellom skodda på toppen, var det og glimt av blå himmel.
DOKUMENTASJON: Øystein har loggført tur nummer 278 i registreringsboka.
DOKUMENTASJON: Øystein har loggført tur nummer 278 i registreringsboka.

Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...