NY JOBB: Tidlegare ordførar i Tysnes og miljø- og samfunnskontakt i Lingalaks og Tombre Gruppen, Kjetil Hestad, er tilsett i nyoppretta stilling for marknad og utvikling for Norske Sjømatbedrifters Landsforening i Trondheim. (Arkivfoto)
NY JOBB: Tidlegare ordførar i Tysnes og miljø- og samfunnskontakt i Lingalaks og Tombre Gruppen, Kjetil Hestad, er tilsett i nyoppretta stilling for marknad og utvikling for Norske Sjømatbedrifters Landsforening i Trondheim. (Arkivfoto)

Kjetil Hestad får viktig stilling for norske sjømatbedrifter

Kjetil Hestad er tilsett i den nyoppdretta stillinga som fagsjef Marked og utvikling for Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i Trondheim.
Publisert 08.01.2018 kl. 11.35. Oppdatert kl. 14.05.

– Med Kjetil på laget får me ein energisk og dedikert person med god innsikt og kunnskap om NSL til å leia organisasjonen sitt samlande marknads- og utviklingsarbeid. Han vil få ei viktig rolle til å rusta NSL for framtida, slik at me til ei kvar tid kan levera gode og tidsriktige løysingar for medlemsbedriftene våre, seier administrerande direktør Robert Eriksson i NSL i ei pressemelding.


– Kjempespennande

Kjetil Hestad går frå stillinga som miljø- og samfunnskontakt hos Lingalaks i Norheimsund og Tombre Gruppen i Fusa.

– Eg har hatt det fantastisk kjekt i dei to åra eg har jobba for Lingalaks og Tombre Gruppen. Eg har lært mykje, seier han.

Han karakteriserer den nye jobben i NSL som kjempespennande.

– Eg er stolt over å ha fått jobben, og eg gler meg til å jobba med norsk sjømat på vegner av alle dei flotte medlemsbedriftene, seier han.

Planen er at han tek til i den nye jobben 1. februar.


Framleis tysnesing

Den nye kontorstaden til Kjetil Hestad blir i Trondheim. Men huset på Tysnes skal han framleis ha.

– Eg skal ikkje gløyma Tysnes. Eg blir framleis tysnesing, stadfestar han.

Heimplassen på Tysnes har han planar om å venda tilbake til ein gong. Men no blir han vekependlar eller langtidspendlar.

NSL er ein medlemsorganisasjon for både kvitfiskbedrifter og ikkje minst oppdrettsnæringa. Han reknar med å vera mykje på reisefot. NSL har mange medlemsbedrifter, mellom anna på Vestlandet og i Hordaland.

– Jobben min blir å fremja medlemene sine interesser i smått og stort.Ole Skaten


Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...