SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)
SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)

Legg ned bygda si nettside

Administrator Jarle Petterson melder at lundegrend.no blir avvikla.
Publisert 08.01.2018 kl. 10.05. Oppdatert kl. 10.29.

Hausten 2016 etterlyste Petterson nokon som kunne overta nettsida, men fordi ingen melde seg, blir ikkje lundegrend.no drifta vidare.

– For meg har det utelukkande vore ein utgiftspost (leige av webhotell, domene, vedlikehald osv.), ein eg dessverre ikkje ser meg tent med å betena – til fordel for salt til grauten, skriv Petterson på nettsida.

På vegner av Lundegrend bygdalag oppretta han nettstaden i 2010. Etter kvart har Facebook overteke som hovudkanal for å dela informasjon til fastbuande og andre med tilhøyrigheit til Lundegrend. Bygda på nordsida av Tysnes skal framleis ha si eiga Facebook-side, sjølv om nettstaden blir lagd ned.

Marknadsføringsverdien i å ha ei eiga nettside forsvinn, men det skal ikkje mangla på informasjon å finna om Lundegrend, meiner Petterson. Han har tidlegare sørgt for at Lundegrend har fått ei informativ side på Wikipedia.

– Tusen takk for følgjet, og lukka til med vidare satsing, alle saman, primært på Facebook, skriv Petterson avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...