SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)
SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)

Legg ned bygda si nettside

Administrator Jarle Petterson melder at lundegrend.no blir avvikla.
Publisert 08.01.2018 kl. 10.05. Oppdatert kl. 10.29.

Hausten 2016 etterlyste Petterson nokon som kunne overta nettsida, men fordi ingen melde seg, blir ikkje lundegrend.no drifta vidare.

– For meg har det utelukkande vore ein utgiftspost (leige av webhotell, domene, vedlikehald osv.), ein eg dessverre ikkje ser meg tent med å betena – til fordel for salt til grauten, skriv Petterson på nettsida.

På vegner av Lundegrend bygdalag oppretta han nettstaden i 2010. Etter kvart har Facebook overteke som hovudkanal for å dela informasjon til fastbuande og andre med tilhøyrigheit til Lundegrend. Bygda på nordsida av Tysnes skal framleis ha si eiga Facebook-side, sjølv om nettstaden blir lagd ned.

Marknadsføringsverdien i å ha ei eiga nettside forsvinn, men det skal ikkje mangla på informasjon å finna om Lundegrend, meiner Petterson. Han har tidlegare sørgt for at Lundegrend har fått ei informativ side på Wikipedia.

– Tusen takk for følgjet, og lukka til med vidare satsing, alle saman, primært på Facebook, skriv Petterson avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Ny badestrand i Lunde

For ikkje lenge sidan, dukka det opp ei ny badestrand i Lunde. Stranda blei sett i stand av ein lokal velgjerar, som helst ikkje vil nemnast i avisa.

Vart servert vaflar og gode ord

Karine Høviskeland Eide og borna Even Elias (5) og Nathaniel (3) Eide var blant dei som tok seg ein «Pit-stop» under Tysnesfest.