SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)
SATSAR PÅ FACEBOOK: Nettsida Lundegrend.no har fått si siste oppdatering. (Skjermdump)

Legg ned bygda si nettside

Administrator Jarle Petterson melder at lundegrend.no blir avvikla.
Publisert 08.01.2018 kl. 10.05. Oppdatert kl. 10.29.

Hausten 2016 etterlyste Petterson nokon som kunne overta nettsida, men fordi ingen melde seg, blir ikkje lundegrend.no drifta vidare.

– For meg har det utelukkande vore ein utgiftspost (leige av webhotell, domene, vedlikehald osv.), ein eg dessverre ikkje ser meg tent med å betena – til fordel for salt til grauten, skriv Petterson på nettsida.

På vegner av Lundegrend bygdalag oppretta han nettstaden i 2010. Etter kvart har Facebook overteke som hovudkanal for å dela informasjon til fastbuande og andre med tilhøyrigheit til Lundegrend. Bygda på nordsida av Tysnes skal framleis ha si eiga Facebook-side, sjølv om nettstaden blir lagd ned.

Marknadsføringsverdien i å ha ei eiga nettside forsvinn, men det skal ikkje mangla på informasjon å finna om Lundegrend, meiner Petterson. Han har tidlegare sørgt for at Lundegrend har fått ei informativ side på Wikipedia.

– Tusen takk for følgjet, og lukka til med vidare satsing, alle saman, primært på Facebook, skriv Petterson avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Endeleg sjåførskule på Tysnes

Terje Grahl har drive sjåfør-skule i Bergen i mange år. No bur han på Reksteren og har starta sjåføropplæring også på Tysnes. Interessa har han merka.