PLUSSAR PÅ: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) trur endå meir auke i billettpris kan bli tungt å svelgja for tysnesingar. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
PLUSSAR PÅ: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) trur endå meir auke i billettpris kan bli tungt å svelgja for tysnesingar. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Hordfast: Kleppe fryktar stor prisauke for pendlarar

Det er fleire potensielle problem med bompengar på ferjestrekka, meiner Kåre Martin Kleppe (H).
Publisert 09.01.2018 kl. 15.23. Oppdatert 10.01.2018 kl. 08.16.

Tysnesordføraren er skeptisk til Øyvind Halleraker sine planar om å starta opp med bompengar på ferjene. Halleraker ønskjer å sikra at Statens \vegvesen får planleggingsmidlar til Hordfast, melder BA.

Både Hodnanes-Jektavik og Våge-Halhjem kan få ein ekstra bompengetakst.

– Bompengar kan bli tungt å svelgja, spesielt for dei som dagpendlar inn og ut av kommunen, seier Kleppe til «Tysnes».


Aukar stadig

Han er uroa for at kostnadane for bilistane berre skal bli større og større.

– Eg ser fordelane med at ein kan låsa prosjektet, men det vil bli dyrare og dyrare for dei reisande, seier Kleppe.

Planane til Halleraker synest han er interessante, men ordføraren er oppteken av å gjera ei totalvurdering.

– Fylkeskommunen har auka prisveksten på billettar med både sju og fire prosent dei siste åra. Dette er over den vanlege prisauken, seier han.

I tillegg er det usikkert kva konsekvensar det blir for bilistane når Autopass blir innført i 2020. Då vil ein ta i bruk nye takstar, der ein berre billetterer køyretøy.

– Før ein tar stilling til bompengar, vil eg ha alle tala på bordet. Kan bompengane koma på toppen av den prisauka fylket kjem med frå før, undrar Kleppe.


Inviterer til Tysnes

Ordføraren høyrde først om førehandsinnkreving av bompengar i samband med NTP behandlinga. No er han tydeleg på at saka må diskuterast politisk i kommunen.

– Halleraker har eit konstruktivt forslag. Eg ønskjer gjerne at han kan koma i eit formannskap og orientera om Hordfast AS og bompengar på ferjene, seier Kleppe.

Ordførarkollega Gaute Straume Epland (Ap) på Stord, uttalte til BA at han er positiv til bompengar på ferjene, for å raskast mogleg kunna realisera Hordfast. På nordsida av Bjørnafjorden vil ikkje ordførar i Os, Marie Bruarøy (H) konkludera med noko. Men til Bergensavisa fortel Bruarøy at ho forstår tankegangen til Hordfast AS.


Samferdseldiskusjon i Oslo

Tysdag reiste Kleppe til Oslo, saman med ordførarane i Samarbeidsrådet i Sunnhordland.

Delegasjonen frå Vestlandet skal blant anna ha møte med samferdselsdepartementet og Hordalandsbenken.

Ferjer, samferdsel og regionreform står på agendaen.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...