FEKK VITA NYTT I OSLO: Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det er greitt at kommunen blir beden om å uttala seg om endringane i bruplanane for kryssing av Bjørnefjorden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
FEKK VITA NYTT I OSLO: Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det er greitt at kommunen blir beden om å uttala seg om endringane i bruplanane for kryssing av Bjørnefjorden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Ny høyringsrunde om bru over Bjørnefjorden

Samferdsledepartementet vil ha ny høyringsrunde etter at det er blitt endringar i planane for brua.
Publisert 10.01.2018 kl. 14.40. Oppdatert kl. 15.16.

Denne veka var ordførar Kåre Martin Kleppe og resten av Samarbeidsrådet for Sunnhordland i Oslo. Der møtte dei mellom andre statssekretær Anders Verp (H) i samferdsledepartementet. Han fortalde dei at departementet ser på endringane i bruplanane over Bjørnefjorden som så omfattande at dei vil ha ny høyringsrunde. Ordførar Kåre Martin Kleppe finn ikkje det urimeleg.

– På Os-sida er planen no å flytta ilandføringa lenger mot aust, medan ei endeforankra, bua bru vil svinga lengre mot vest på Reksteren-sida. Då vil den koma nærare hyttefeltet ytterst på Reksteren. Ei rett-fram-bru vil nok øydeleggja mindre på Reksteren-sida.

– Sa statssekretæren noko om kor tid dei sender ut informasjon om ny høyring?

– Nei, det fekk me ikkje vita. Det kan nok dra litt ut, men når først høyringsrunden er i gang, er høyringsfristen seks veker, seier Tysnes-ordføraren.


Bompengar

Rett før Samarbeidsrådet møtte statssekretæren vart det kjend at Øyvind Halleraker, som no jobbar for Hordfast, vil ha bompengar på aktuelle ferjer for å framskunda Hordfast-oppstart. Men det var ikkje tema på møtet i departementet.

– Nei, dei planane har ikkje kome langt nok til at dei har nådd departementet. Me har heller ikkje drøfta saka i Samarbeidsrådet, seier Kåre Martin Kleppe.


Mange hordalandsråd

I tillegg til Samarbeidsrådet for Sunnhordland var også Nordhordlandsrådet, Hardangerrådet og representantar for den nye kommunen Øygarden (Fjell, Sund og Øygarden) i møte med stortingspolitikarane frå Hordaland. Ordførar Kåre Martin Kleppe fann det svært nyttig å vera saman med representantar frå andre delar av fylket.

– Alle orienterte om kva dei er opptekne av, og me har mykje felles. Mellom anna samferdsleprosjekt og næringsutvikling, der me har felles interesser med dei i Hardanger om E 134 og kortreist mat som dei er gode på.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Endeleg sjåførskule på Tysnes

Terje Grahl har drive sjåfør-skule i Bergen i mange år. No bur han på Reksteren og har starta sjåføropplæring også på Tysnes. Interessa har han merka.