FEKK VITA NYTT I OSLO: Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det er greitt at kommunen blir beden om å uttala seg om endringane i bruplanane for kryssing av Bjørnefjorden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
FEKK VITA NYTT I OSLO: Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det er greitt at kommunen blir beden om å uttala seg om endringane i bruplanane for kryssing av Bjørnefjorden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Ny høyringsrunde om bru over Bjørnefjorden

Samferdsledepartementet vil ha ny høyringsrunde etter at det er blitt endringar i planane for brua.
Publisert 10.01.2018 kl. 14.40. Oppdatert kl. 15.16.

Denne veka var ordførar Kåre Martin Kleppe og resten av Samarbeidsrådet for Sunnhordland i Oslo. Der møtte dei mellom andre statssekretær Anders Verp (H) i samferdsledepartementet. Han fortalde dei at departementet ser på endringane i bruplanane over Bjørnefjorden som så omfattande at dei vil ha ny høyringsrunde. Ordførar Kåre Martin Kleppe finn ikkje det urimeleg.

– På Os-sida er planen no å flytta ilandføringa lenger mot aust, medan ei endeforankra, bua bru vil svinga lengre mot vest på Reksteren-sida. Då vil den koma nærare hyttefeltet ytterst på Reksteren. Ei rett-fram-bru vil nok øydeleggja mindre på Reksteren-sida.

– Sa statssekretæren noko om kor tid dei sender ut informasjon om ny høyring?

– Nei, det fekk me ikkje vita. Det kan nok dra litt ut, men når først høyringsrunden er i gang, er høyringsfristen seks veker, seier Tysnes-ordføraren.


Bompengar

Rett før Samarbeidsrådet møtte statssekretæren vart det kjend at Øyvind Halleraker, som no jobbar for Hordfast, vil ha bompengar på aktuelle ferjer for å framskunda Hordfast-oppstart. Men det var ikkje tema på møtet i departementet.

– Nei, dei planane har ikkje kome langt nok til at dei har nådd departementet. Me har heller ikkje drøfta saka i Samarbeidsrådet, seier Kåre Martin Kleppe.


Mange hordalandsråd

I tillegg til Samarbeidsrådet for Sunnhordland var også Nordhordlandsrådet, Hardangerrådet og representantar for den nye kommunen Øygarden (Fjell, Sund og Øygarden) i møte med stortingspolitikarane frå Hordaland. Ordførar Kåre Martin Kleppe fann det svært nyttig å vera saman med representantar frå andre delar av fylket.

– Alle orienterte om kva dei er opptekne av, og me har mykje felles. Mellom anna samferdsleprosjekt og næringsutvikling, der me har felles interesser med dei i Hardanger om E 134 og kortreist mat som dei er gode på.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...