ERSTATTAR: I om lag to veker er "Folgefonn" til service, og for første gong er det "Hardingen", med salong oppe, som går i staden for el-ferja. (Foto: Geir Rommetveit)
ERSTATTAR: I om lag to veker er "Folgefonn" til service, og for første gong er det "Hardingen", med salong oppe, som går i staden for el-ferja. (Foto: Geir Rommetveit)

«Hardingen» erstattar «Folgefonn»

Publisert 10.01.2018 kl. 10.57. Oppdatert kl. 11.22.

Ferja «Folgefonn», som går i sambandet Hodnanes-Huglo-Jektevik, er no på planlagd service i Ølensvåg. I mellomtida er det dieselferja «Hardingen» som trafikkerer sambandet mellom Tysnes og Stord.

«Hardingen» kjem til å erstatta el-ferja «Folgefonn» i omlag to veker. Dei siste dagane har ferja ofte vore om lag ti minutt forseinka i høve til rutetidene. Det skuldast at denne ferja er litt tyngre å manøvrera til kai enn el-ferja «Folgefonn».

«Hardingen» kan ta 399 passasjerar og 86 bilar (med hengedekk), medan «Folgefonn» er sertifisert for 300 passasjerar og 75 personbileiningar.


Siste saker Gå til framsida

Endeleg sjåførskule på Tysnes

Terje Grahl har drive sjåfør-skule i Bergen i mange år. No bur han på Reksteren og har starta sjåføropplæring også på Tysnes. Interessa har han merka.