ERSTATTAR: I om lag to veker er "Folgefonn" til service, og for første gong er det "Hardingen", med salong oppe, som går i staden for el-ferja. (Foto: Geir Rommetveit)
ERSTATTAR: I om lag to veker er "Folgefonn" til service, og for første gong er det "Hardingen", med salong oppe, som går i staden for el-ferja. (Foto: Geir Rommetveit)

«Hardingen» erstattar «Folgefonn»

Publisert 10.01.2018 kl. 10.57. Oppdatert kl. 11.22.

Ferja «Folgefonn», som går i sambandet Hodnanes-Huglo-Jektevik, er no på planlagd service i Ølensvåg. I mellomtida er det dieselferja «Hardingen» som trafikkerer sambandet mellom Tysnes og Stord.

«Hardingen» kjem til å erstatta el-ferja «Folgefonn» i omlag to veker. Dei siste dagane har ferja ofte vore om lag ti minutt forseinka i høve til rutetidene. Det skuldast at denne ferja er litt tyngre å manøvrera til kai enn el-ferja «Folgefonn».

«Hardingen» kan ta 399 passasjerar og 86 bilar (med hengedekk), medan «Folgefonn» er sertifisert for 300 passasjerar og 75 personbileiningar.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...