STOR INNTEKTSPOST: Tradisjonen tru er det idrettslaga som får dei største summane frå Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen, og for 2017 blei det heile 90.919 kroner til Njardar/Tysnes. (Arkivfoto)
STOR INNTEKTSPOST: Tradisjonen tru er det idrettslaga som får dei største summane frå Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen, og for 2017 blei det heile 90.919 kroner til Njardar/Tysnes. (Arkivfoto)

Sjekk kor mykje ditt lag får i grasrotmidlar

Lag og organisasjonar på Tysnes får vel 300.000 kroner gjennom Grasrotandelen for 2017. Det er 74.000 mindre enn året før.
Publisert 10.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.10.

I fjor bidrog mange hundre aktive grasrotspelarar til påfyll av 302.146 kroner i lagskassane på Tysnes. Ein god sum, men vesentleg mindre enn i 2016, då resultatet var på nær 376.741 kroner.

Talet på tipparar som har valt å sponsa lag på Tysnes har derimot auka (frå 812 i 2016 til 842 i 2017), og dermed vert konklusjonen at tysnesingane tippa litt mindre i fjor enn året før.


Mest til idrettslaga

Likevel kan Njardar/Tysnes, som den store «grasrotvinnaren» her lokalt, gle seg over heile 90.919 kroner i midlar denne gongen – nokre hundrelappar meir enn sist.

Både Lundegrend, Tysnes og Reksteren Idrettslag får over 20.000 kroner.

Tysnesfest får minst med sine 399 kroner, men så er det vel heller ikkje dei som treng det mest. Tysnes Foto & Videoklubb, Øyskjaskoro Vel og Tysnes Hestesportslag står alle oppført som grasrotmottakarar, men har ingen aktive givarar.


Så mykje får dei ulike laga

(Tal på givarar i parentes)

Njardar/Tysnes – 90.919 (161)

Lundegrend Idrettslag – 26.656 (116)

Tysnes Idrettslag – 21.636 (51)

Reksteren Idrettslag – 21.082 (45)

Onarheim Idrettslag – 17.815 (52)

Tysnes Røde Kors Hjelpekorps – 15.063 (58)

Hålandsneset Grendalag – 14.165 (42)

Flatråker Bygdalag – 10.460 (21)

Tysnes Skulekorps – 10.215 (49)

Onarheim Musikklag – 9.884 (32)

Solstråleøya Venelag – 8.284 (12)

Opdal Ungdomslag – 8.238 (36)

Reksteren Ungdomslag – 7.653 (17)

Tysnes Skyttarlag – 4.863 (11)

Siglarlaget Njord/Tysnes – 4.745 (20)

Tysnes Ungdomslag – 4.413 (19)

Skorpen Grendahuslag – 4.283 (11)

Tysnes Musélag – 4.207 (5)

Tysnes Musikklag – 3.421 (14)

Tveit Bygdalag – 3.113 (14)

Tysnes Sportsskyttarklubb – 2.532 (7)

Reksteren Karateklubb – 1.972 (7)

Tysnes Kammerkor – 1.586 (12)

Tysnes Kystlag – 1.552 (8)

Uggdal Idrettslag – 1.391 (4)

Tysnes Seniordans – 720 (1)

Kongsvik Grendalag – 473 (8)

Hjertefred Tysnes – 406 (4)

Stiftinga Tysnesfest – 399 (5)

Totalt: 302.146 kroner.

Kjelde: Norsk Tipping


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...