STOR INNTEKTSPOST: Tradisjonen tru er det idrettslaga som får dei største summane frå Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen, og for 2017 blei det heile 90.919 kroner til Njardar/Tysnes. (Arkivfoto)
STOR INNTEKTSPOST: Tradisjonen tru er det idrettslaga som får dei største summane frå Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen, og for 2017 blei det heile 90.919 kroner til Njardar/Tysnes. (Arkivfoto)

Sjekk kor mykje ditt lag får i grasrotmidlar

Lag og organisasjonar på Tysnes får vel 300.000 kroner gjennom Grasrotandelen for 2017. Det er 74.000 mindre enn året før.
Publisert 10.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.10.

I fjor bidrog mange hundre aktive grasrotspelarar til påfyll av 302.146 kroner i lagskassane på Tysnes. Ein god sum, men vesentleg mindre enn i 2016, då resultatet var på nær 376.741 kroner.

Talet på tipparar som har valt å sponsa lag på Tysnes har derimot auka (frå 812 i 2016 til 842 i 2017), og dermed vert konklusjonen at tysnesingane tippa litt mindre i fjor enn året før.


Mest til idrettslaga

Likevel kan Njardar/Tysnes, som den store «grasrotvinnaren» her lokalt, gle seg over heile 90.919 kroner i midlar denne gongen – nokre hundrelappar meir enn sist.

Både Lundegrend, Tysnes og Reksteren Idrettslag får over 20.000 kroner.

Tysnesfest får minst med sine 399 kroner, men så er det vel heller ikkje dei som treng det mest. Tysnes Foto & Videoklubb, Øyskjaskoro Vel og Tysnes Hestesportslag står alle oppført som grasrotmottakarar, men har ingen aktive givarar.


Så mykje får dei ulike laga

(Tal på givarar i parentes)

Njardar/Tysnes – 90.919 (161)

Lundegrend Idrettslag – 26.656 (116)

Tysnes Idrettslag – 21.636 (51)

Reksteren Idrettslag – 21.082 (45)

Onarheim Idrettslag – 17.815 (52)

Tysnes Røde Kors Hjelpekorps – 15.063 (58)

Hålandsneset Grendalag – 14.165 (42)

Flatråker Bygdalag – 10.460 (21)

Tysnes Skulekorps – 10.215 (49)

Onarheim Musikklag – 9.884 (32)

Solstråleøya Venelag – 8.284 (12)

Opdal Ungdomslag – 8.238 (36)

Reksteren Ungdomslag – 7.653 (17)

Tysnes Skyttarlag – 4.863 (11)

Siglarlaget Njord/Tysnes – 4.745 (20)

Tysnes Ungdomslag – 4.413 (19)

Skorpen Grendahuslag – 4.283 (11)

Tysnes Musélag – 4.207 (5)

Tysnes Musikklag – 3.421 (14)

Tveit Bygdalag – 3.113 (14)

Tysnes Sportsskyttarklubb – 2.532 (7)

Reksteren Karateklubb – 1.972 (7)

Tysnes Kammerkor – 1.586 (12)

Tysnes Kystlag – 1.552 (8)

Uggdal Idrettslag – 1.391 (4)

Tysnes Seniordans – 720 (1)

Kongsvik Grendalag – 473 (8)

Hjertefred Tysnes – 406 (4)

Stiftinga Tysnesfest – 399 (5)

Totalt: 302.146 kroner.

Kjelde: Norsk Tipping


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.