MANGE LÆREPLASSAR: I august i fjor skreiv me om Kværner som hadde teke inn 29 lærlingar, deriblant tysnesjenta Amalie Sørfonn Tysnes. Ho sit lengst til høgre blant jentene i midten (fremste rad).
MANGE LÆREPLASSAR: I august i fjor skreiv me om Kværner som hadde teke inn 29 lærlingar, deriblant tysnesjenta Amalie Sørfonn Tysnes. Ho sit lengst til høgre blant jentene i midten (fremste rad).

Ny læreplassrekord i Hordaland

Publisert 11.01.2018 kl. 13.39. Oppdatert 15.01.2018 kl. 09.28.

I 2017 fekk 2154 yrkesfagelevar læreplass i Hordaland. Det er det høgaste talet som er registrert sidan målingane starta i 2011.

– Den gode utviklinga viser at satsinga på yrkesfag gir resultat. Med fleire læreplassar får fleire elevar høve til å fullføra utdanninga si, og koma seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskrafta er heilt avgjerande for å sikra eit berekraftig velferdssamfunn i åra som kjem, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dei 2154 elevane som fekk plass utgjer 71 prosent av dei som søkte, og dette er ein vekst på tre prosent sidan 2016. Også på landsbasis er det ny rekord, etter at 72 prosent av søkjarane fekk læreplass i 2017.

Oslo og Rogaland er dei fylka som hadde læreplass til flest søkjarar (78 %). I Østfold var det «berre» 60,5 % som fekk plass.

– Mange fylke gjer ein god jobb med å skaffa læreplassar, men me er ikkje i mål. Det blir stadig fleire søkjarar, og då må me fortsetja satsinga for å få endå fleire læreplassar, seier kunnskapsministeren.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...