MANGE LÆREPLASSAR: I august i fjor skreiv me om Kværner som hadde teke inn 29 lærlingar, deriblant tysnesjenta Amalie Sørfonn Tysnes. Ho sit lengst til høgre blant jentene i midten (fremste rad).
MANGE LÆREPLASSAR: I august i fjor skreiv me om Kværner som hadde teke inn 29 lærlingar, deriblant tysnesjenta Amalie Sørfonn Tysnes. Ho sit lengst til høgre blant jentene i midten (fremste rad).

Ny læreplassrekord i Hordaland

Publisert 11.01.2018 kl. 13.39. Oppdatert 15.01.2018 kl. 09.28.

I 2017 fekk 2154 yrkesfagelevar læreplass i Hordaland. Det er det høgaste talet som er registrert sidan målingane starta i 2011.

– Den gode utviklinga viser at satsinga på yrkesfag gir resultat. Med fleire læreplassar får fleire elevar høve til å fullføra utdanninga si, og koma seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskrafta er heilt avgjerande for å sikra eit berekraftig velferdssamfunn i åra som kjem, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dei 2154 elevane som fekk plass utgjer 71 prosent av dei som søkte, og dette er ein vekst på tre prosent sidan 2016. Også på landsbasis er det ny rekord, etter at 72 prosent av søkjarane fekk læreplass i 2017.

Oslo og Rogaland er dei fylka som hadde læreplass til flest søkjarar (78 %). I Østfold var det «berre» 60,5 % som fekk plass.

– Mange fylke gjer ein god jobb med å skaffa læreplassar, men me er ikkje i mål. Det blir stadig fleire søkjarar, og då må me fortsetja satsinga for å få endå fleire læreplassar, seier kunnskapsministeren.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.