HELD FRAM: Dagleg leiar Svein Skorpen er glad for at Bygg Tysnes satsar vidare.
HELD FRAM: Dagleg leiar Svein Skorpen er glad for at Bygg Tysnes satsar vidare.

Bygg Tysnes satsar vidare

I november i fjor lyste Bygg Tysnes verksemda for sal, og det har ryktast at dei skulle stenga. Men no satsar aksjonærane på å driva byggjevareverksemda vidare sjølv.
Publisert 12.01.2018 kl. 11.00.

Det blir då altså framleis to byggjevareverksemder i Tysnes; Andersland Bygg i Uggdal og Bygg Tysnes på Heggland. Eigarane av Bygg Tysnes vedgår at dei vurderte å gje seg, men no har dei bestemt seg for å satsa vidare, seier den eine daglege leiaren, Richard Hageberg.

– Me vurderte framtida og sende ut signal for å finna ut om det var interesse for å ta over drifta. Det var nokon med storkapital som tok kontakt, men dei fann ut at omsetninga her var for lita til at dei ville ta over. Me hadde i 2016 ei omsetning på 13 millionar kroner, medan dei sa at det burde vore 50 millionar for at dei skulle ta over. Me vart også kontakta av kundar som var uroa og frykta at me skulle leggja ned.

– Kva gjer at de no likevel vil halda fram?

– Det betydde ein del at kundane våre gav uttrykk for at det var viktig for dei at me ikkje stengde. Fleire sa at det er viktig med konkurranse her på øya. No har me aksjonærar hatt møte og bestemt oss for å satsa vidare, seier Richard Hageberg på telefon frå høgfjellet. Han jobbar fram til april som brøytebilsjåfør. Dei andre aksjonærane er den andre daglege leiaren, Svein Skorpen, og Ove Lien og sønene hans, Espen og Even.

– Gjer de nokon spesielle tiltak for å få verksemda til å gå endå betre?

– Me skal ha eit møte i slutten av januar for å leggja planar for drifta vidare. Det kan bli aktuelt å vurdera kapitalutviding for å kunna kjøpa inn større mengder varer til rimelegare pris. Dessutan er det mogleg at me aukar tilbodet på butikkvarer, seier Richard Hageberg.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...