NØGD MED FJORÅRET: Det var i fjor sommar at Martin Restad og Rebecca Rabben blei kjærastar. Her held han opp spåmann-premien saman med ho.
NØGD MED FJORÅRET: Det var i fjor sommar at Martin Restad og Rebecca Rabben blei kjærastar. Her held han opp spåmann-premien saman med ho.

Martin Restad er årets spåmann

Han hadde 25 av 30 riktige svar i spåmannkonkurransen for i fjor. For Martin sjølv var 2017 eit positivt år, spesielt på kjærleiksfronten.
Publisert 13.01.2018 kl. 15.00. Oppdatert 15.01.2018 kl. 09.34.

– Det var overraskande. Dette hadde eg ikkje trudd, seier han.

– Dessutan hadde eg heilt gløymt at eg leverte inn svara, ler Martin, som har vore med på spåmannkonkurransen tre-fire gongar før.

Han møter «Tysnes» på Cafe Opera i Bergen saman med kjærasten Rebecca Rabben, for å ta imot premien på ti Millonflax.

– Det var mest gjetting, men eg var trygg på eit par spørsmål. Til dømes var eg ganske sikker på at Kåre (ordførar Kåre Martin Kleppe, red.merk) skulle halda fram som singel, noko eg også fekk rett i, spøkjer han om kompisen.


Feil om valet

Martin hadde berre fem feil på svararket sitt frå i fjor. Han spådde mellom anna at kommunal- og moderniseringsdepartementet kom til å vedta at E39 skulle byggjast over Tysnes, men det skjedde ikkje.

– Eg hadde ei von, men nei, kommenterer han.

Derimot trudde han at det kom til å bli stille i RexStar-lokala etter at lakseforedelingsfirmaet blei lagt ned, men slik blei det ikkje. Sidan august har lokala på Reksteren vore brukt av Ocean Forest, som dyrkar sukkertare.

Ei anna gledeleg overrasking var at Onarheimsgilde blei arrangert i år igjen, noko Martin ikkje hadde trudd ved byrjinga av fjoråret.

– Det er veldig positivt. Det er godt å ta feil på sånne spørsmål, meiner han.

Litt for optimistisk spådde han at brannstasjonen i Eredalen kom til å bli ferdig før nyttår, noko som diverre ikkje skjedde. Meir pessimistisk var han som Høgre-veljar med tanke på stortingsvalet, og spådde at Arbeidarpartiet fekk flest røyster på Tysnes. Men det viste seg å vera hans eige favorittparti, som stakk av med valsigeren.

– Det var ein litt stygg feil, seier høgreveljaren.


Ingen vigsel

Spåmannen Martin har også nokre tips å komma med til spåmannkonkurransen for 2018. Til dømes trur han tysnesfestgeneral Sigvard Madsen blir med på Ta sjansen til sommaren.

– Sigvard og eg har tidlegare delteke i konkurransen, så det kan godt la seg gjera. Men dersom mange melder seg på, er det ikkje sikkert me får plass, kommenterer han.

Han er også optimistisk med tanke på folketalsutviklinga på Tysnes, og vonar folketalet blir over 2863 når fellesferien byrjar. Men på ordførar Kåre Martin Kleppe sine vegner er han igjen pessimistisk.– Dersom det blir motbakkeduell på ski opp Borgabrekko mellom han og leiar i skigruppa i Onarheim IL, Magne Storesætre, er eg redd eg tippar at Magne vinn, seier Martin.Spåmannen ynskjer kvinnheradordførar Peder Sjo Slettebø hjarteleg velkommen til å sova i kontainerovernattinga Podtown under Tysnesfest. Utfordringa trur han at Slettebø tek på strak arm.

– Han kjem til å sova som ein konge der, reklamerer Martin, som er nestleiar i Tysnesfest.

Om det blir vigsel i kommunestyresalen i år er han meir skeptisk til.

– Det er ikkje så romantisk der.

– Det blir i alle fall ikkje eg som giftar meg der, ler han.


Jobbar på Stord

Men ein skal aldri seia aldri: For Martin sjølv blei nemleg 2017 svært romantisk. I fjor sommar endra livet seg til det betre då han blei kjærast med Rebecca frå Austevoll.

Medan han er utdanna ingeniør og jobbar i oljeserviceselskapet Advantec på Stord, bur ho i Bergen og jobbar som reisande kledeseljar til butikkar.

– På fritida går det mykje i festival og lokalsamfunnet, når eg ikkje er med Rebekka, forklarar han, som bur på Tysnes.

– No jobbar Patrick (Patrick Madsen, red.merk) og eg med biblioteket som skal bli sett opp på kaien i Våge, røpar Martin.


Slik vart 2017

1) Ja, omsorgssenteret var ferdig i november, og klar til innflytting for bebuarane i desember.

2) Daglegvarebutikken i OnarTun vart ikke opna før 1. juni. Opningsdagen for det nye senteret blei 22. juni.

3) Kommunal- og moderinseringsdepartementet vedtok heller ikkje i fjor at ny firefelts- E39 skal byggjast over Tysnes.

4) Vegen i Eredalen blei ikkje utvida i breidda.

5) Audun Magnussen blei attvald som styreleiar i Tysnes Kraftlag SA på styremøtet i mai.

6) Nei, ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar at han ikkje har kjærast og framleis er singel.

7) Lakseforedelingsfirmaet RexStar vart nedlagt i løpet av fjoråret. Men lokala står ikkje tomme. Sidan august har dei vore brukt av Ocean Forest, som dyrkar sukkertare.

8) Onarheimsgilde vart arrangert for 11. gong i 2017.

9) Prest Jørgen Knudsen og lensmann Lorentz Lunde sykla ikkje Tysnes Rundt ilag.

10) Dagleg leiar av Tysnesfest, Øystein Vaage, overnatta ikkje på Tysnessåta i samband med Såtekonserten under Tysnesfest.

11) Tysnes Sparebank opna ikkje lokalkontor på Os.

12) Tysnes si langløpstjerne, Pernilla Epland deltok ikkje i Bergen City Maraton i fjor, så me veit ikkje om ho hadde klart ein fyrsteplass.

13) Det er førebels ikkje blitt ny brannstasjon i Eredalen.

14) Torstein Hatlevik har ikkje opna gastropub i Ole Vaage-huset i Uggdal.

15) Tore Økland tok utfordringa og selde vaflar på Gjerstadstølen 333 i august.

16) Tysnes har førebels ikkje nådd 3000 innbyggjarar. I tredje kvartal i 2017 var 2845 personar busett i kommunen, ifølgje ssb.no.

17) Tysnesfest gjekk med overskot i fjor. Dei har ikkje tala heilt klare, men kjem ut med minst ein million i overskot, opplyser dagleg leiar, Øystein Vaage.

18) Nei, «Tysnes» fekk ingen tips om spekkhoggarar i Bjørnefjorden i løpet av fjoråret.

19) Videobloggar Tommy Hansen hadde ikkje standup-show utanfor Tysnes.

20) Det blei ikkje sett opp fotoboks på øya.

21) Arbeidet med å rusta opp Tysnes skule har framleis ikkje starta.

22) Nei, Lundebygdo fekk ingen skatepark.

23) Det blei ikkje noko bad på Asbjørn Myklestad i Kjevikja før 1. april.

24) Vinmonopolet kom til Tysnes siste del av 2016, men førebels er det ikkje kome apotek på Tysnes.

25) Nei, det var ikkje Arbeidarpartiet, men Høgre som blei valvinnaren blant veljarane på øya etter stortingsvalet i fjor haust.

26) Ja, utbygginga av Mandelhuset stod ferdig før fellesferien starta 1.juli.

27) Medarbeidar i «Tysnes», Morten Haaland, deltok ikkje på sykkelrittet Bergen-Voss.

28) Skjera på Horso utanfor Våge er førebels ikkje merkt.

29) Bussjåfør Olav Kaastad stadfestar at han åt softis på tur med Tysnes reiselag.

30) Nei, Tysnes var ikkje å sjå på Norge Rundt.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.