IVRIGE TURGÅARAR: Me kan ikkje ta det så alvorleg at me ikkje kan reisa på ferie, eller å ha tid til familien. Nei, då går det litt for langt, seier Olav Storesætre, Helen Skaten Hystad og Ragnhild Storesætre.
IVRIGE TURGÅARAR: Me kan ikkje ta det så alvorleg at me ikkje kan reisa på ferie, eller å ha tid til familien. Nei, då går det litt for langt, seier Olav Storesætre, Helen Skaten Hystad og Ragnhild Storesætre.

Til saman har dei 1.300 turar til Blåbærhaugen

Ingen kan måla seg med ekteparet Ragnhild og Olav Storesætre med deira 852 turar til Blåbærhaugen i 2017. Som enkeltdeltakar er Helen Skaten Hystad er ein klar nummer to etter Olav (500) med 451.
Publisert 14.01.2018 kl. 14.00.

Det er tysdag i det nye året og strålande fint vinterver når «Tysnes» inviterer dei tre med på fellestur.

Dei mimrar tilbake på fjoråret. Ragnhild sleit med eit vondt kne, og måtte ta det med ro i januar i fjor. Helen gjekk knapt nok ein einaste tur i den fyrste vintermånaden i 2017. Likevel har det aldri blitt så mange turar på dei to tidlegare. Også for Olav var det personleg rekord.


– Litt konkurranse, ja

Med 500 turar var Olav den desidert ivrigaste turgåaren til Blåbærhaugen i 2017. Helen Skaten Hystad var ein klar nummer to med 451. Ragnhild var nummer fire med 352 turar. Som par var det ingen som kunne måla seg med Ragnhild og Olav.

– Ja, det blir jo litt konkurranse om kven som går flest turar, humrar Olav, med glimt i auga.

– Greit å ha ein rekord som dei kan strekkja seg etter, dei som kjem etter meg, legg han til, utan at han vil utgje kven han siktar mest til.

Konkurranseinstinktet er i alle fall på plass også i det nye året. Han har så langt i 2018 allereie fleire turar enn dei fyrste ni dagane i fjoråret. Denne dagen har han to turar til «Blåbærtoppen» før me legg ut på tur i lag. Det er turen som er det viktigaste, ikkje tida opp. I yngre år var Olav ein ivrig skiløpar på lokale skirenn. Men på turane til Blåbærhaugen er stoppeklokka lagt på hylla. I alle fall når journalisten spør om det hender at han går på tid opp dei bratte bakkane.


– Går andre turar og

Det er snødekte fjelltoppar i Kvinnherad, blå himmel og vintersol som speglar seg mot fjorden denne fine vintertysdagen.

Men skogsvegen oppover er ei utfordring. Snøen som kom for ei tid sidan er blitt til is. Dei tre er klare på at sko med piggar er det tryggaste på dette føret, for å unngå fall og uhell.

– Eg trur det var på «Kom deg ut»-dagen i februar eg fekk inspirasjonen til å gå desse turane, mimrar Helen.

Ein plan om å gå så mange turar som det blei til slutt, hadde ho slett ikkje i starten.

– Ein blir litt riven med, seier ho og smiler.

Ragnhild og Olav har alltid vore ivrige turgåarar. Dei mimrar tilbake frå den tida Såto var det store målet.– Me vart litt leie av den turen. I staden vart det turar i Onarheimsmarka eller på Vågsfjellet. Me går til fjells no og, sjølv om det blir mange turar til Blåbærhaugen, seier Ragnhild.I september og oktober hadde Ragnhild 90 turar på bygdalaget sin konkurranse med registreringskort for 20 og 30 turar. Helen røpar at ho hadde 110 turar på dei to månadene.

– Registreringskorta der ein lokka med premiar motiverte mange, dermed vart det ofte tur, smiler Ragnhild, som sjølv vann hovudgevinsten med eit gåvekort på to tusen kroner.


Råd av fysioterapeuten

Dei er samde om at skogsbilvegen til Blåbærhaugen er eit flott tiltak. Etter at denne kom, har det blitt mange turar til utsiktspunktet over Onarheim.

– Her kan me berre ta på oss og gå. Me treng ikkje planleggja. Det er kort veg heimefrå, og me kan nesten gå i joggesko uansett ver. Det er greit med tanke på kor mykje regn det har vore siste året, slår dei fast.

– Vegen har i alle fall utløyst mykje meir turgåing i bygda enn tidlegare. Dette er ein turveg som vert nytta heile året, for gåande og for familiar med barnevogn, seier dei.

Motbakkane oppover gjer godt for kroppen.

– Me kan ikkje setja oss ned heime. Me får energi av å gå tur, seier Helen.

Ho går tur for helsa sin del.

– Eg fekk det rådet frå fysioterapeuten, og det har eg prøvt å gjera til ein vane, seier ho.

Ragnhild sleit med eit vondt kne i starten av fjoråret. Det er blitt bra.

– Fyrste mars blir eg pensjonist. Då får eg tid til å gå endå fleire turar, seier ho og smiler. Men målet for 2018 vil ho ikkje konkretisera.


– Sosialt å gå tur

Ekteparet Storesætre går ofte i lag.

– Når det er så populært å gå her, treff me alltid nokon å prata med. Det er i grunnen veldig sosialt å gå tur til Blåbærhaugen, seier Olav.

– Av og til må eg kikka i boka for å sjå kven eg traff på vegen, seier Helen og smiler. Kanskje var det ein utflytta tysnesing som ho ikkje hadde sett på mange tiår.

– Jau, det er sosialt, seier ho.

Ho slår ofte av ein prat med andre turgåarar, kjende og ukjende.

Dei isete brekkene mot toppen er snart unnagjort. Ein stopp på toppen, høyrer ofte med, men det passar best når det er sommarslege temperaturar og veret er fint. Då er grillen og sitjebenken ofte i bruk.

– Her er fint for barnefamiliar å grilla pølser og ta ein pause, seier Olav.


– Fin utsikt

– Sola varmar i dag og, sjølv om det er januar og vintertemperatur, slår Olav fast på vegen oppover.

Men på toppen er det litt kald austavind. Denne dagen blir det berre ein liten stopp på toppen.

– Du må få med kor mange kommunar me kan sjå til, seier Olav.

– Ja, utsikta er god på toppen. Det er mange som er imponert når dei kjem opp her for fyrste gong, seier Ragnhild og Helen.

Det er mange bilete som er blitt knipsa på toppen her.

– Eg har mange solnedgangar på mobilen herifrå, legg Helen til.

Dei er imponerte over kor mange som kjem reisande til Tysnes for å få med seg ein tur til Blåbærhaugen.

No er dei spente på om varmestova blir bygt.


129.290 til idrettslaget

Dei synest det er flott at Gerhard Alsaker sponsar idrettslaget i bygda med ti kroner for kvar registrering på toppen.

– Du kan slå fast me at tre har gjort vår del, seier Olav, og flirer. Med over 1.300 turar er dei to andre er heilt samde.

12.929 namn er loggført i 2017. Det er vel to tusen fleire enn året før. For 2017 blir det 129.920 kroner inn på idrettslagskontoen.

Det er medrekna Ragnhild og Olav sine to skiturar til toppen i desember.


Topp åtte lista

1. Olav Storesætre 500

2. Helen Skaten Hystad 451

3. Gerald Kuderski 374

4. Ragnhild Storesætre 352

5. Lise Skjåk Dalen 348

6. Beate Storesætre 300

6. Magne Storesætre 300

6. Hildegunn Flakke 300

Gerhard Meidell Alsaker 185

Heidi Renate Røssland 165

Lars Kristoffer M. Alsaker 164


TURGLADE: Ekteparet Ragnhild og Olav Storesætre har til saman 851 turar til Blåbærhaugen i 2017.
TURGLADE: Ekteparet Ragnhild og Olav Storesætre har til saman 851 turar til Blåbærhaugen i 2017.
LOGGBOK: No Ragnhild Storesætre og Helen Skaten Hystad har nett skrive seg inn i boka. Her kan ein og sjå kven andre som har vore på toppen.
LOGGBOK: No Ragnhild Storesætre og Helen Skaten Hystad har nett skrive seg inn i boka. Her kan ein og sjå kven andre som har vore på toppen.

Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...