LITE VAL: Kven som får lensmannsstillinga blir avgjort 30. januar. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LITE VAL: Kven som får lensmannsstillinga blir avgjort 30. januar. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Berre éin vil bli lensmann

Terje Sperrevik er den einaste søkjaren på den nye stillinga som lensmann for Tysnes, Fusa, Kvam og Samnanger.
Publisert 19.01.2018 kl. 11.04. Oppdatert kl. 11.23.

– Det er ein flink og solid søkjar, som er vel kvalifisert, men eg skulle gjerne sett at det var fleire å velja i, seier Jan Ludvig Fosse.

Det kan vera spanande jobbar som blir lyste ut, men han opplever at det er få søkjarar til leiarstillingar utanfor sentrum.

Lensmannen skal rapportera direkte til Fosse, som er leiar for den nye driftseininga Hordaland. Tidlegare var Fosse lensmann i Kvinnherad.


Krevjande stilling

Terje Sperrevik er allereie lensmann for Samnanger og Kvam, og kan få utvida området, om han får tilbod om stillinga. Tidlegare har Sperrevik vore politioverbetjent i Os.

– Me ser etter ein person som har både formell og relevant utdanning, brei og god erfaring, kjennskap til området, og ein som har gode personlege kvalifikasjonar, forklarer Fosse.

Han legg ikkje skjul på at det er ei utfordrande stilling å vera lensmann. Å kunna samarbeida godt både internt og med eksterne er viktig.

– Politiet klarar ikkje å løysa oppgåver åleine. Det er ei krevjande stilling. Me må ha folk med solid bakgrunn, og ein som klarer å stå i det, i vanskelege situasjonar. Ein god leiar skal ta vare på både dei tilsette og seg sjølv, seier Fosse.


Kontor i Norheimsund

Søknadsfristen for stillinga var 2. januar. Kven som får den nye lensmannsjobben blir avgjort 30. januar i tilsetjingsrådet til Vest politidistrikt.

Den nye lensmannen, som også vil få ansvar for Tysnes, skal ha kontorstad i Norheimsund. Planen er at det nye lensmannsdistriktet trer i kraft 1. mars.

Noverande lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt, Lorentz Lunde, skal over i ei stilling som politikontakt mellom politiet og Tysnes kommune.


Siste saker Gå til framsida

Ikkje greitt å vera lillebror

Fredag før pinse vart det igjen problem for bilistar som ville til Våge frå Halhjem. Bilar mot Stord fekk dominera og hindra reisande til Tysnes.

Stengde gangvegen for biltrafikk

Tysnes kommune har stengt gangvegen mellom dei to byggjefelta Hagareset og Henningshagen på Onarheim. Vegen er stengt med både skilt og betongklossar.

Deltek på «Dei unges festspelframsyning»

Laurdag stiller Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad og Sveio kulturskule med eit utval av sine mest talentfulle elevar i Stord kulturhus. Øyvind Kleppe er Tysnes sin representant, og han opptrer ilag med pianist Irene Simonsen.Kulturskulane lovar ei variert og flott kulturell oppleving denne dagen. Framsyninga er ei satellittutgåve av «De unges festspilldag» under festspela i...