KLARE FOR NORD-NORGE: Tor (t.v.) og Erlend Matre gjer fiskebåten Austbris klar for sei- og torskefiske i Lofoten. Natt til onsdag sette dei kursen mot Lofoten. Etter knappe fire dagar reknar dei med å vera framme.
KLARE FOR NORD-NORGE: Tor (t.v.) og Erlend Matre gjer fiskebåten Austbris klar for sei- og torskefiske i Lofoten. Natt til onsdag sette dei kursen mot Lofoten. Etter knappe fire dagar reknar dei med å vera framme.

Klare for Lofoten med nykjøpt fiskebåt

Tysdag kveld drog dei 250 seigarn om bord i nye «Austbris». Natt til onsdag sette Erlend Matre og faren Tor Matre kursen for Nord-Norge.
Publisert 18.01.2018 kl. 19.00.

Kring 6,5 millionar kroner har Erlend Matre investert i den nyinnkjøpte fiskebåten. Etter eit verkstadopphald med oppgradering og vedlikehald i Fitjar i eit par veker, er båten og mannskapet på tre no klare for både seifiske og torskefiske i Lofoten.


80 tonn sei

– Planen er å fiska kring 80 tonn med sei fram til andre eller tredje veka i februar i området Andenes-Lofoten. Deretter blir det eit par veker med torskefiske, før me kjem heim att til Tysnes, fortel Erlend til «Tysnes» tysdag kveld.

Då var han og faren Tor i fullt arbeid med å gjera båten klar for Nord-Norge-turen. Ved kaien i Flakkavågen skulle kring 250 seigarn dragast ombord. Torskegarna har dei liggjande i Nord-Norge.

Tredjemann som skal vera med som mannskap på turen, var venta reisande frå Fitjar seinare tysdag kveld.

– Eg har tilsett ein person frå Fitjar som skal vera fast mannskap på båten, fortel den unge fiskaren.

Etter Nord-Norge-turen blir det fridagar heime, før det truleg vert lange- og kanskje breiflabbfiske utanfor Sogn.


Nyinnkjøpt frå Nord-Norge

Den nye båten henta Erlend i Svolvær andre juledag. Dagen før nyårsafta la dei til kai i Flakkavågen, med full flaggheising. Andre nyårsdag sette dei kursen mot Kvernenes Båtbyggeri i Fitjar. Litt vanskar med å få tak i deler førte til at verkstadopphaldet vart lengre enn planlagt.

– No er me klare for fleire veker i Nord-Norge, seier Erlend.

– Med den nye båten, som er 50 fot, har me ein båt som både er større og meir effektiv på fisket. Dermed blir det og mindre slit, forklarar han.Nyebåten er fem meter lengre og 1,5 meter breiare enn gamlebåten, som han selde i fjor. Ombord er det plass til omlag dobbelt så mange garn som i den gamle, og tre gonger så mange fiskecontainarar.

Nyebåten er omdøypt til «Austbris», same namnet som gamlebåten.


Toler hardare ver

Fiskekvotane er dei same som i fjor. Gamlebåten er selt utan kvote og nyebåten er kjøpt utan kvote.

Skilnaden i år blir ein større båt med større maskin, meir boltreplass og betre comfort. Det ser fiskaren fram til.

– Nyebåten toler og å gå i hardare ver, forklarar han, og fortel om heimturen i stiv kuling forbi Stadt i julehelga.

– Det gjekk fint, seier han, og smiler.


GODT NØGD: Erlend Matre på plass i styrehuset i nyebåten, klar for fyrste fisketuren.
GODT NØGD: Erlend Matre på plass i styrehuset i nyebåten, klar for fyrste fisketuren.
FLAGGHEIS: Fint ver og full flagging då nyebåten la til kai i Flakkavågen dagen før nyårsafta. (Foto: Tor Matre)
FLAGGHEIS: Fint ver og full flagging då nyebåten la til kai i Flakkavågen dagen før nyårsafta. (Foto: Tor Matre)
KLAR TIL AVGANG: 250 seigarn skal ombord i båten frå kaien i Flakkavågen.
KLAR TIL AVGANG: 250 seigarn skal ombord i båten frå kaien i Flakkavågen.

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...