FÆRRE: Stadig fleire nyttar elektronisk kommunikasjon i staden for brev. No kan postbilane i Uggdal bli eit sjeldnare syn på Tysnes. (Foto: Ingunn Gjærde)
FÆRRE: Stadig fleire nyttar elektronisk kommunikasjon i staden for brev. No kan postbilane i Uggdal bli eit sjeldnare syn på Tysnes. (Foto: Ingunn Gjærde)

Fryktar nedbemanning

Får Ketil Solvik-Olsen (FrP) gjennomslag for nytt lovforslag, kan det bli postlevering annankvar dag.
Publisert 18.01.2018 kl. 06.00.

– Det er ikkje tvil om at me har sett at dette ville koma, men det gjenstår å sjå korleis det skal bli organisert, seier Terje Nordgulen, kretsleiar for Vestlandet i Postkom (Norsk Post- og kommunikasjonsforbund).

Færre sender brev med Posten, og no ønskjer statsråd Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet å gjera millioninnsparingar.

I følgje NRK kan 2500 postbod bli overflødige, om det nye forslaget trer i kraft.

Posten gjennomgår stadige omorganiseringar. Nordgulen er oppteken av at arbeidsplassane som blir igjen, er trygge etter ein eventuell reduksjon i leveringsdagar.


Betydning lokalt

– Kva følgjer det nye forslaget vil få lokalt, er for tidleg å seia noko om, ifølgje Kari Fausk Blokhus.

Ho er leiar for Norheimsund distribusjonseining. Tysnes og Eikelandsosen er eigne distribusjonspunkt i eininga.

Til Tysnes sitt distribusjonspunkt i Uggdal er det tilknyta fire stillingar.

– Det er viktig at me kan kan oppretthalda heildagsstillingar for dei som er igjen, etter ein reduksjon, seier Nordgulen i Postkom.

I vest (Hordaland, Sunnfjord og Sogn) er 840 yrkesaktive arbeidstakarar organiserte i Postkom.

– Eg tør ikkje spekulera i korleis det vil bli ute i distrikta. For oss er det viktig at me får tid til å omstilla oss, og midlar til omstilling, seier Nordgulen.

Får forslaget gjennomslag, trur han det kan bli ei tilnærma halvering av tilsette i Posten sin distribusjonsdel.


Avgjerande for papiravisa

Med postlevering annankvar dag, måndag til fredag, kan det bli utlevering måndag, onsdag og fredag første veka, og tysdag og torsdag i den andre veka. Slik kan det same postbodet dekkja to ruter.

Følgjene for private og næringslivet kan bli store, om forslaget blir vedteke.

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), meiner det er heilt avgjerande for lokalaviser med god distribusjon.

– Avisene er avhengige av papiravisa for å finanisira drift og journalistikk. Sjølv om alle les meir digitalt, er det slik at dei flest annonseinntektene til avisa kjem frå papir, seier han.

Generalsekretæren meiner det vil vera heilt håplaust å ikkje vita kva dag avisa kjem ut.


Alvorleg

– For ei avis som «Tysnes», med stor andel avisabonnentar som er utflyttarar, er det alvorleg viss Posten skal levera annankvar dag, seier Hetland.

Alternativet er at det kjem ei fullgod løysing for avisdistribusjon.

Hetland er også oppteken av at det nye forslaget ikkje berre går ut over aviser.

– Det er problematisk og alvorleg for bedrifter og innbyggjarar i distriktsnorge. I byar er det større moglegheiter for andre distributørar og meir konkurranse, uttaler Hetland.


Store innsparingar

I høyringsnotatet kjem det fram at om Posten berre skulle teke kommersielle omsyn, ville ein gått over til distribuering annankvar dag allereie frå 2018.

Reduksjon i talet på omdelingsdagar vil redusera kostnadar med 500 millionar kroner årleg frå 2020. Og med ei auka innsparing til om lag 650 millionar årleg, frå 2025.

Høyringsfristen på det nye forslaget er sett til 6. april.

– Me skal vera tydelege i høyringsarbeidet, og får håpa og tru at me blir høyrde, seier Hetland i LLA.

Han er glad for at forslaget skal opp i Stortinget, og er nøktern optimistisk ovanfor å få stoppa lovendringa.


NY OMSTILLING: Det kan bli ei halvvering av tilsette i postdistribusjon. Om forslaget blir vedteke, er Terje Nordgulen oppteken av å oppretthalda heiltidsstillingar for dei tilsette. (Foto: Postkom)
NY OMSTILLING: Det kan bli ei halvvering av tilsette i postdistribusjon. Om forslaget blir vedteke, er Terje Nordgulen oppteken av å oppretthalda heiltidsstillingar for dei tilsette. (Foto: Postkom)
BEKYMRA: Det er heilt avgjerande for lokalavisene å ha god lokal distribusjon, meiner Rune Hetland. (Foto: LLA)
BEKYMRA: Det er heilt avgjerande for lokalavisene å ha god lokal distribusjon, meiner Rune Hetland. (Foto: LLA)

Siste saker Gå til framsida

Tysnesfest upåverka av nye reglar

Ein ny regel gjer at festivalar må rapportera inn skattepliktige billettar som frivillige får som lønn for arbeidet. Dette rapporterte Dagbladet tidlegare i januar. I mange tilfelle gjer dette at...

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».