Nina Sundqvist frå Matmerk, Nynke van Schaik frå Myrdal gard og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Vidar Alfarnes)
Nina Sundqvist frå Matmerk, Nynke van Schaik frå Myrdal gard og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Vidar Alfarnes)

Ost frå Tysnes blei spesialitetsmerka

Myrdal Gard fekk utmerkinga for Myrdal kvit geitost på Grüne Woche i Berlin fredag.
Publisert 19.01.2018 kl. 21.13. Oppdatert 20.01.2018 kl. 00.32.

– Dette er viktig for oss. Spesialitetmerket er ei stadfesting på at osten vår er av høg kvalitet og har unik smak, sa Nynke van Schaik, som var til stades då Myrdal gård blei tildelt det offisielle spesialitetsmerket for utvalgt lokalmat.

Merkeordninga “Spesialitet” er ei offisiell merkeordning som viser veg til god lokal mat og lokale drikkevarer. Merkeordninga skal fremja mangfaldet av lokalmat- og drikke i Noreg, skriv Matmerk i ei pressemelding.

– Me er glade for å få vera med i spesialitetfamilien, og vonar dette vil hjelpa oss å få produktet inn i fleire butikkar i fleire landsdelar, seier van Schaik til Matmerk.


– Kvalitet er viktig

Det var landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som stod for utdelinga under opninga av den norske standen på Internationale Grüne Woche i Berlin, .

– Før var me opptekne av å ha «lokal mat» i marknadsføringa. No tenkjer me at det er viktigare å tenkja på kvalitet. «Lokalmat» er jo ikkje alltid synonymt med korkje kvalitet eller eit unikt produkt. Dessutan ynskjer me å selja produktet vårt over heile landet. Då blir høg kvalitet og unik smak det viktigaste, seier van Schaik.


Lokale oppskrifter

Utanom Myrdal Gard fekk Gangstad Gårdsysteri frå Trøndelag spesialitetsmerket for Granstubben Ost, og for «Is med skjenning» som dei lagar i samarbeid med Røra bakeri. Heidal Ysteri fekk for rømmegraut, prim og brunost.

Matmerkeordninga blir forvalta av stiftinga Matmerk med støtte fra Landbruks- og matdepartmentet. Mat- og drikkevarer som kjem gjennom nålauget skal vera produsert i Norge, laga av lokale og norske råvarer, og gjerne også vera basert på lokale oppskrifter. Dei skal i tillegg vera blant dei beste i sin kategori. Ein uavhengig fagjury, som blir leia av Lars Sponheim, gjer ei grundig vurdering av kvalitet og smak.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...