DYKTIG FOTOGRAF: Christian Stejskal har mange gode, sterke motiv frå tida i Kairo. Fleire får du sjå om du tek turen til kulturkyrkja på søndag.
DYKTIG FOTOGRAF: Christian Stejskal har mange gode, sterke motiv frå tida i Kairo. Fleire får du sjå om du tek turen til kulturkyrkja på søndag.

Livsforteljingar gjennom bilete, ord og musikk

På søndag kan du få med deg ein litt spesiell konsert i kulturkyrkja på Onarheim.
Publisert 19.01.2018 kl. 18.00.

Då kjem nemleg fiolinist, fotograf og historieforteljar Christian Stejskal for å visa ei multimedieframføring som han har jobba med i mange år. Ved bruk av ord, bilete, video og eigenkomponert fiolinmusikk, får me bli kjent med sju forskjellige menneskeskjebnar i Kairo sine «søppel-område».


Søppelarbeidarar

«Mitt Nabolag» er tittelen på det heile, der publikum får høyra om Christian Stejskal si pilegrimsferd til fots frå fødebyen hans Wien, via Jerusalem og til dei heilage byen Aksum i Nord-Etiopia.

Undervegs på denne 7000 kilometer lange reisa til fots møtte han «Zabaleenerne», Kairo sine uoffisielle kristne søppelarbeidarar i det såkalla «Garbage City».

– Etter å ha avslutta pilegrimsferda mi i Aksum, flytta eg inn i søppelbyen der eg budde saman med «Zabaleenerne», samstundes som eg livnærte meg som fiolinist ved operaen i Kairo, fortel Christian Stejskal.


Norgesturne

Frå 2010 til 2015 fotograferte han livet til desse søppelarbeidarane, og resultatet er ei rekkje sterke svart-kvitt bilete som han allereie har presentert over 70 gonger på Norgesturneen sin i 2016 og 2017. I år lagar han dessutan fotobok av bileta i samarbeid med Kontur Forlag.

Christian Stejskal er utdanna fiolinist ved musikkhøgskulane i Oslo, Hannover og Bern. Her i Norge har han blant anna jobba som fiolinist ved Den Norske Opera og Trondheim Symfoniorkester, og frå 2010 til 2013 jobba han som fyrstefiolinist i Kairo. Seinare reiste han til Gaza, der han hadde eit musikalsk teaterstykke for palestinske born kalt «Oksen Ferdinand».


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...