MOGLEGHEITER: Det er allereie lagt opp til ein alternativ plass å gå for borna, forklarer rådmann Steinar Dalland. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
MOGLEGHEITER: Det er allereie lagt opp til ein alternativ plass å gå for borna, forklarer rådmann Steinar Dalland. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

– Dei er seint ute, meiner rådmannen

Førre veke varsla bygdalaget og FAU på Onarheim om den dårlege skulevegen mellom skulen og Henningshagen.
Publisert 19.01.2018 kl. 14.00.

Dei fryktar farlege situasjonar, og ønskjer 30-sone og fartshumpar på den smale fylkesvegen.

– Innspelet kjem seint. Eit slikt forslag skulle me gjerne hatt i samband med handsaming av reguleringsplanen, seier Steinar Dalland, rådmann i Tysnes kommune.

Han legg til at om dei får inn ein førespurnad frå bygdelaget og FAU, vil kommunen vurdera om det er ei sak som krev ny handsaming.


Ligg inne

Reguleringsplanen for byggjefeltet Henningshagen blei vedteken i 2014. Der ligg det allereie inne ein gang- og sykkelveg.

Stig Allan Brandvik, leiar i foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) og Vermund Onarheim frå Onarheim bygdalag, trur ikkje at denne kjem til å bli brukt av borna. Det er tilrettelagt for at ungane skal gå mellom det gamle og nye byggjefeltet, men mellom Hagareset og Henningshagen er det ein lengre stigning.

– Ungane er som vatn. Dei tar den lettaste vegen, uttalte Onarheim.


Må lærast ved kjøkenbordet

– At born skal bruka gangvegen om Hagareset, bør lærast bort ved kjøkenbordet, seier planansvarleg i kommunen Morten Anthonessen.

Han meiner at det er foreldra sitt ansvar å gå tidleg inn og snakka med borna om faren ved å gå langs fylkesvegen.

– Det er ein føresetnad at trafikksikkerheita til born skal bli tatt hand om, men av og til må ein gå ein liten omveg, seier Dalland.Begge er opptekne av at borna skal kunna gå der det er trygt. Mellom byggjefeltet i Henningshagen og skulen, treng ikkje born å gå på fylkesvegen. I ein tidleg fase i 2013 blei det vurdert gangveg parallelt med fylkesvegen. Men ein konkluderte med at ein gangveg mellom dei to byggjefelta var best.


Trafikktryggleiksplan

– På Onarheim har dei vore aktive med å gi innspel til trafikktryggleiksplanen, fortel Anthonessen.

På lista over tiltak som skal vurderast av Statens vegvesen og kommunen, står høg fart og anna skilting på Onarheim.

– Her vil det bli gjort ei vurdering i samrådet med vegvesenet i løpet av 2018, bekreftar Anthonessen.

Han minner også om at trafikktryggleiksplanen, med kommunen sine prioriteringar, er å finna på Tysnes kommune si heimeside.


ANSVAR: Foreldra må læra borna kor det er trygt å gå, meiner Morten Anthonessen. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
ANSVAR: Foreldra må læra borna kor det er trygt å gå, meiner Morten Anthonessen. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
IKKJE PASSERING: Her må det gjerast noko, meiner Stig Allan Brandvik (f.v.), Vermund Onarheim og Aivaras Bruzas. Både foreldreutval og bygdeutval synest at vegen mellom Onarheim og Henningshagen er farleg. (Foto: Ingunn Gjærde)
IKKJE PASSERING: Her må det gjerast noko, meiner Stig Allan Brandvik (f.v.), Vermund Onarheim og Aivaras Bruzas. Både foreldreutval og bygdeutval synest at vegen mellom Onarheim og Henningshagen er farleg. (Foto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...