EKSTRA GARASJE: Bygginga av den nye brannstasjonen i Eredalen held fram. I nybygget til venstre i bilete skal det vera ein ekstra garasje til bilen som vert nytta til helseoppdrag eller first respond-teneste.
EKSTRA GARASJE: Bygginga av den nye brannstasjonen i Eredalen held fram. I nybygget til venstre i bilete skal det vera ein ekstra garasje til bilen som vert nytta til helseoppdrag eller first respond-teneste.

Ny brannstasjon er ferdig i mars

Den tekniske hallen, som står på same område i Eredalen, skal vera ferdig neste veke.
Publisert 19.01.2018 kl. 06.00.

– Ja, det ser bra ut her no. Me justerer oss undervegs viss me skulle trengja det, seier brannsjef Torfinn Kongsvik, om prosjekta i Eredalen, som byrja i slutten av august i fjor.

Arbeidet med brannstasjonen, som skal vera i bygget som tidlegare tilhøyrde teknisk etat, i er gong.

Bygget vert isolert, og det er bygd ein ekstra garasje til den brannbilen, som i hovudsak vert nytta til helseoppdrag eller first respond-teneste.

– No held me på med å skifta ut portane til bygget. To portar skal erstatta den eine som stod der frå før, forklarar Kongsvik, onsdag ettermiddag.


Nye garderobar

Ein ny garderobe til brannmannskapet er under bygging i fyrste etasje. Den har inngang på baksida av brannstasjonen. Eit lagar blir også bygd om til vaskerom i same etasje.

– Me har utvida bygget på baksida for å få gode garderobar, forklarar Kongsvik.

Årsaka er at mannskapet skal skifta når dei er på oppdrag, og leggja frå seg plastposar med skittentøy i eige vaskerom på framsida, når dei er tilbake frå oppdrag.

– Det har vore viktig å imøtekoma krav om å skilja betre mellom rein og skitten sone på brannstasjonen, som handlar om å leggja tilrette slik at mannskapa ikkje vert utsett for støv, gassar og sot frå skitne klede og utstyr. Difor må me ha gode rutinar, eigna lokale og høve for vasking av utstyr, sa Kongsvik til «Tysnes» i fjor.


– Gunstig plassering

Han forklarar til «Tysnes» onsdag at årsaka til flyttinga av brannstasjonen frå Uggdal til Eredalen, er pålegg frå Arbeidstilsynet om å skilja betre mellom rein og skitten sone.

– Brannstasjonen har også gunstig plassering fordi den ligg midt mellom to store bygder, Våge og Uggdal. Framleis kjem me til å oppretthalda kravet om innsatstid mot omsorgssenteret og PU-bustadane, som vil seia at me ikkje skal ha meir enn ti minuttar i utrykkingstid dit, seier han.

Plata til hallen for teknisk drift, som ligg til høgre for den nye brannstasjonen, er også ferdig støypt.

– Sjølve hallen er komen til bygningstaden med trailar. Arbeidet med å lasta den av trailaren pågår no, forklarar Kongsvik.

SIM (Sunnhordland Interkommunale Miljøverk) skal framleis ha miljøstasjon ovanfor den nye brannstasjonen. Samstundes skal teknisk etat i kommunen framleis ha pauserom i andre etasje i bygget, som er omgjort til brannstasjon.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...