DUETT: Trygve Arntsen på sax og Kolbjørn Tvedt på synth med ein roleg melodi, sist helg på omsorgssenteret. (Foto: Geir Rommetveit)
DUETT: Trygve Arntsen på sax og Kolbjørn Tvedt på synth med ein roleg melodi, sist helg på omsorgssenteret. (Foto: Geir Rommetveit)

Leiar: Ros for godt eldretilbod

Publisert 20.01.2018 kl. 12.00.

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.

Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.

Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret.

– Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for arrangementet på omsorgssenteret.

Tilhøyrarane på omsorgssenteret fekk høyra eit variert repertoar frå det songlaget hadde framført sidan dei starta opp i 1980. Litt av det same framførte dei også på bygdafesten i Lunde i haust.

I avisa kan me lesa om Else Vik og mannen Sigurd som storkosa seg på arranementet. Det same gjorde gamlepresten Hans M. Hansen, som var stornøgd med underhaldninga.

Det er prisverdig at lokale aktørar på denne måten stiller opp for dei eldre og buande på det nye omsorgssenteret. Det skal Fjordablæst-medlemene ha ros for.

Dei bidreg på denne måten til at dei buande på heimen får eit positivt avbrot i kvardagen. Arrangement som dette vil gjera omsorgssenteret til ein endå betre plass å bu.

Eit anna positivt tiltak på det nye omsorgssenteret er at dagsenteret no vert opna på kveldstid. Dette er eit tilbod som fyrst og fremst er tenkt for dei buande i omsorgsbustadane i senteret.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie fortel at det i kommunebudsjettet er lagt inn ei styrking av heimetenesta, og at dagsenteret skal ha ope på kveldstid to dagar i veka. Heie fortel at det er løyst ved at ein ekstra person er tilsett på kveld.

I ei tid der ein stadig høyrer om innstramingar i offentleg sektor, er det godt å høyra at Tysnes kommune har funne rom for ytterlegare ei stilling for å gjera det trivelegare for dei eldre på senteret.

Båe desse tiltaka er godt nytt både for dei buande på det nye senteret og for familiar som har buande på senteret. Det er og fine tiltak for å skapa eit positivt omdøme av Tysnes omsorgssenter.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...