MANGE HAR DET VANSKELEG: Dei fyrste resultata frå Elevundersøkelsen 2017 er klare, og viser at det er fleire som vart mobba i fjor samanlikna med 2016. (Illustrasjonsfoto)
MANGE HAR DET VANSKELEG: Dei fyrste resultata frå Elevundersøkelsen 2017 er klare, og viser at det er fleire som vart mobba i fjor samanlikna med 2016. (Illustrasjonsfoto)

Meir mobbing blant yngre

Ferske tal frå Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevane blir mobba to til tre gonger i månaden eller oftare. Det er ein auke på 0,3 prosent frå 2016.
Publisert 22.01.2018 kl. 13.06. Oppdatert kl. 13.13.

Av elevane som har svara på elevundersøkinga, utgjer 6,6 prosent ca. 29.000 elevar.

– Det er svært alvorleg at fleire elevar svarar at dei blir mobba. Arbeidet mot mobbing er eit kontinuerleg arbeid, og alle som jobbar med elevar skal vita korleis dei kan gripa inn for å sørgja for at elevane opplever at dei har det trygt og godt på skulen, seier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.


Hovudtala – mobbing på skulen

Nesten 70 prosent av elevane som blir mobba ofte, seier at dei blir kalla stygge ting og erta på ein sårande måte. 45 prosent blir haldne utanfor og baksnakka, medan 25 prosent opplever fysisk mobbing.

Det er flest elevar som blir mobba av elevar i gruppa eller klassen, og dernest av andre elevar på skulen.

40,5 prosent svarar at ingen vaksne på skulen visste om mobbinga. 16 prosent svarar at skulen visste om mobbinga, men ikkje gjorde noko.

Mobbinga avtar med alderen, men aukar på 9. og 10. trinn.


Hordaland nest verst

Frå 1. august 2017 blei det innført eit nytt regelverk om skulemiljø, som styrkar elevane sine rettar. Skulane har ei handlingsplikt til å gjera noko for elevar som ikkje har det bra på skulen, og elevane eller foreldra kan melda frå til Fylkesmannen dersom skulen ikkje gjer nok.

I følgje NRK har fylkesmenna i landet fått inn 563 slike meldingar sidan skulestart, og 53 av desse var i Hordaland – nest mest blant alle fylka. Oslo og Akershus har fått flest (95).


Rekordstor deltaking

Elevundersøkinga er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn frå og med 5. trinn.

Fleire enn 435.000 elevar deltok i undersøkinga hausten 2017. Det er det høgaste talet nokosinne.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.