BLIR BILLEGARE MED BKK: Etter reduksjon i utjamningsordninga har nettleiga på Tysnes auka dei siste åra. (Foto: Camilla Korsnes)
BLIR BILLEGARE MED BKK: Etter reduksjon i utjamningsordninga har nettleiga på Tysnes auka dei siste åra. (Foto: Camilla Korsnes)

Tysnes-samfunnet sparar 15 millionar i nettleige

Straumabonnentane på Tysnes vil spara om lag 15 millionar kroner i året når BKK tek over nettet til Tysnes Kraftlag.
Publisert 25.01.2018 kl. 14.30. Oppdatert kl. 19.22.

Kor mykje kvar enkelt husstand vil spara, vil variera alt etter kor mykje straum ein brukar. Ein hushaldskunde med eit årleg forbruk på 20.000 kWh, vil spara over åtte tusen kroner.

Les også: BKK kan bli straumleverandør på Tysnes frå 1. juli

Prislistene for 2018 viser nemleg at ein med Tysnes Kraftlag sine tariffar måtte ha betalt over 18.600 kroner i nettleige i 2018. Etter BKK si prisliste, vil prisen verta 10.480 i 2018. Det er ein skilnad på 8.166,- kroner.

For 2017 vil skilnaden ha vore mellom seks og sju tusen kroner. Skilnaden er høgare i 2018 enn i 2017, etter at det statlege utjamningstilskotet som er blitt løyvt over statsbudsjettet, er heilt borte frå og med i år.

I 2017 fekk Tysnes Kraftlag 2,3 millionar kroner i utjamningstilskot.

– Auken i nettleiga på Tysnes dei seinare åra skuldast i hovudsak reduksjon i utjamningsordninga, seier Enes.

I 2012 fekk Tysnes Kraftlag ni millionar kroner i utjamning. Etter det er tilskotet redusert år for år.

– Tysnes-samfunnet vil samla sett spara kring 15 millionar kroner årleg i nettleige med BKK sine prisar, seier elverksjefen som har vore med å forhandla vekk si eiga stilling.


Siste saker Gå til framsida

I dag skal folkejuryen møtast

Det nærmar seg tid for å bestemma nytt fylkesvåpen.I dag, laurdag 18. august skal folkejuryen møtast for å bestemma ti finalistar som går vidare til folkerøystinga, ut ifrå dei 667 bidraga som er sendt inn. Dette skriv Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.Folkejuryen består av ti menneske, i aldrar frå 18-72 år. Seks av dei kjem frå...

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

Persa seg til bronse i NM

Fredag ettermiddag sprang Pernilla Eugenie Epland 5.000-meter under NM i Friidrett på Byrkjelo. Der enda ho opp på tredjeplass.