BRA NOK I DAG: FrP-politikar Magnar Solheim deler ikkje Øystein Dalland sine visjonar om ny skulestruktur. (Arkivfoto)
BRA NOK I DAG: FrP-politikar Magnar Solheim deler ikkje Øystein Dalland sine visjonar om ny skulestruktur. (Arkivfoto)

Lesarbrev: – Skulestrukturen er bra slik den er i dag

Publisert 26.01.2018 kl. 14.00. Oppdatert kl. 21.23.

Kommentar til Øystein Dalland sitt lesarinnlegg 11.01.2018:

Dette innlegget reknar eg med er ei personleg meining og ikkje ei samla meining frå Senterpartiet.

Senterpartiet har stått på barrikadane og vore sterk motstandar av sentralisering og alt det negative slike tiltak ber med seg.

Då er det underleg at ein kommunepolitikar som skal snakka innbyggjarane si sak, nesten vil leggja ned heile skuletilbodet i nokre av bygdene.

Sentralisering er ein bra ting for Senterpartiet altså.

Levande bygder er liksom ein del av ryggmargen i kommunen. Ein ynskjer at folk skal flytta til Tysnes, og då er det viktig at det er gode skule- og barnehagetilbod i nærleiken.

Men Øystein Dalland vil noko heilt anna. Og det må han få lov til å meina.

Skulestrukturen er bra slik den er i dag etter mitt skjønn. Og det viser seg at elevane trivst på nærskulen. I Våge har ein planar om å byggja nytt til mellomtrinnet. Eksisterande bygningsmasse er gammal og treng verkeleg fornyast.

Dette tiltaket vil også løysa ut midlar til fornying av garderobeanlegget til bassenget, som er veldig positivt.

Så eg meiner at kommunen med noverande økonomiplan styrer i riktig retning.

Les også: Lunken mottaking på skuleinnlegg


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...