NYE VENNSKAP: Lars Auran (t.v.) har blitt godt kjend med Teclebrahn (midten) gjennom flyktningvenordninga. No vil både han og ordførar Kåre Martin tilrå andre tysnesingar å bli flyktningvener. (Foto: Camilla Korsnes)
NYE VENNSKAP: Lars Auran (t.v.) har blitt godt kjend med Teclebrahn (midten) gjennom flyktningvenordninga. No vil både han og ordførar Kåre Martin tilrå andre tysnesingar å bli flyktningvener. (Foto: Camilla Korsnes)

Tilrår unge å bli tysnesven

Lars blei kjend med Teclebrahn gjennom seks møte i regi av flyktningtenesta. Dei hadde det så kjekt i lag, at dei valde å halda kontakten.
Publisert 28.01.2018 kl. 06.00.

– I byrjinga planla me kva me skulle gjera kvar gong, men etterkvart blei det naturleg å møtast, fortel Lars Auran frå Tysnes, som blei kjend med Teclebrahn Semmere frå Eritrea for litt over eitt år sidan.

Dei møttest gjennom tysnesven, som blei skipa til av flyktningtenesta, og forplikta seg til å møtast seks gongar mellom november i 2016 og februar i fjor.

I slutten av februar i år startar flyktningtenesta opp ordninga igjen.


Eritreisk julaftan

– Eg var ikkje på oppstartsmøte i 2016, men tok kontakt med flyktningtenesta på eige initiativ. Deretter møttest Tecle (Teclebrahn, red.merk) og eg fire gongar, før me deltok på avslutningsmøte til tysnesven, seier Lars.

Han forklarar at dei har halde kontakten, og blitt venar.

– Me har det kjekt saman, sjølv om eg ikkje alltid klarar å svara han, fordi eg synest det er litt vanskeleg å snakka norsk, smiler Teclebrahn, som har fått familiegjenforeining, etter at han blei busett på Tysnes.

Lars fortel at han har fått mykje att av å vera tysnesven. Han har sett mest pris på at dei han har møtt frå Eritrea tek seg meir tid til å vera ilag enn det nordmenn vanlegvis gjer.

– Dei er veldig gjestfrie. Eg har til dømes vore på eritreisk julaftan, fortel Lars.

– Lars hjelpte familien og meg med å finna leilegheit, og hjelpte oss å flytta dit. No er me naboar, forklarar Teclebrahn.


Juleshow og fisketur

Også ordførar Kåre Martin Kleppe var med på tysnesvenordninga for vel eitt år sidan, og har vore tysnesven for Beyene Mebrahtu.

– Me er omtrent på same alder, så det har vore ein fin match, seier han.

Det fyrste dei gjorde etter fellesmøtet var å gå saman på juleshowet i Vonheim. Deretter var dei på fisketur, og Kåre Martin har vore på middag hjå Beyene, og blitt kjend med hans venar.

– Etter tysnesven var over, har me hatt kontakt på sms og har slått av ein prat når me har møttest, men me har ikkje møttest som me gjorde i løpet av dei månadane prosjektet gjekk føre seg, seier han.

Å få den fyrste kontakten gjennom arrangementet til flyktningtenesta, var ein fordel, meiner Kåre Martin.

– Dersom ein prøver å bli kjend på eigahand, er ein gjerne usikker til dømes med tanke på spåket, forklarar han.Kåre Martin har også er blitt kjend med andre flyktningar gjennom tysnesvenordninga. – Eg har til dømes vore på familiegjenforeiningsfest hjå Tecle, seier han, og tilrår spesielt fleire unge til å melda seg når tysnesven startar opp att.


– Treng fleire

Trine Lise Aasen, flyktningkoordinator på Tysnes, forklarar at dei prøver å kopla saman frivlijuge og flyktningar som har same interesser.

– Me snakkar med alle om interesser, og om andre ynskje med tanke på ein tysnesven eller flyktningven. Me prøver å matcha folk som har noko til felles så langt det let seg gjera, seier ho.

Ho seier det hadde vore kjekt om fleire, og spesielt unge tysnesingar, hadde hatt lyst å vera tysnesven.

– Me har mange flinke friviljuge som er godt vaksne, men flyktningane treffer sjeldan folk på eigen alder, anna enn på vaksenopplæringa, seier ho.

Aasen understrekar at dei i fyrste omgang ser etter folk som kan ta seg tid til å møta ein flyktning seks gongar.

– Tysnesven er i utgangspunktet ikkje meint å vara meir enn dei seks møta, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...