Alternativ pop til kulturkyrkja

På fredag blir det konsert med bandet Goldlog på Onarheim.
Publisert 29.01.2018 kl. 13.45.

Goldlog er fronta av ekteparet Ingjerd og Ian Kolstad, og lyrikken deira spring ut frå eigne liv med tema som kjærleik, venskap og søvn. På konserten neste fredag kan Goldlog freista med songar frå heile diskografien sin, med fokus på den melodiske delen av repertoaret.


Musikalsk lidenskap

I 2017 feira bandet 15 år. Det blei markert med utgjevinga «Black» og fleire jubileumskonsertar. Sidan starten i 2002 har Goldlog gitt ut fem album, hatt konsertar i inn- og utland, og hausta strålande kritikkar. Av bladet Sunnhordland har dei tidlegare fått denne omtalen:

«Det er ikkje tvil om at Goldlog har greie på musikk, det er heller ikkje tvil om at dei likar det dei driv med. På scenen oser bandet i sin heilskap musikalsk lidenskap frå byrjing til slutt, noko som gjer konsertopplevinga endå sterkare for publikum.»

Sjølv kallar dei musikken sin for alternativ pop, og lydbiletet tek ofte utgangspunkt i akustiske instrument krydra med elektronikk. På toppen ligg ein klar og kvinneleg vokal.


Frå Kristiansand

Frontfigurane Ian og Ingjerd Kolstad har busett seg på Stord, men kallar bandet sitt for eit kristiansandband. Det var nemleg der bandet blei til, etter at Ian booka seg inn i Brown Sound Studios for å spela inn dei fyrste demoane i eit prosjekt som seinare vart kjent som Goldlog.

Debutskiva «Snug as a Bug in a Rug» kom i 2005, og trilla ein femmar i VG. Goldlog turnerte flittig og stødig, og hadde spelejobb på større festivalar som Molde Internasjonale Jazzfestivalar og Quart-festivalen.

Fem år etter den fyrste plata kom oppfylgjaren «Evil Clown Friendly Ghost», men etter den har bandet satsa digitalt.


SPELER PÅ TYSNES: Ekteparet Ingjerd og Ian Kolstad utgjer frontfigurane i det litt «mørke» bandet Goldlog. Fredag kjem dei til Onarheim. (Pressefoto)
SPELER PÅ TYSNES: Ekteparet Ingjerd og Ian Kolstad utgjer frontfigurane i det litt «mørke» bandet Goldlog. Fredag kjem dei til Onarheim. (Pressefoto)

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...