KREV SNARLEG SVAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) krev snarleg svar på korleis ferjerutene blir med ny ferje frå 1. januar 2020.
KREV SNARLEG SVAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) krev snarleg svar på korleis ferjerutene blir med ny ferje frå 1. januar 2020.

– Ferjene er alltid på agendaen

– Ferjene til og frå Tysnes er på agendaen kvar gong me møter fylkes- og stortingsrepresentantar.
Publisert 29.01.2018 kl. 06.00.

Det seier ordførar Kåre Martin Kleppe i ein kommentar etter ferjeoppslaga i «Tysnes» dei siste to vekene.

Og det er ikkje berre tidspunkt for ferjeavgangar og kor ofte ferja bør gå som opptek ordføraren, prisen som reisande til og frå Tysnes må betala på ferjene er ei anna sak som engasjerer.


Viktigaste vegen

– Ferjene er dei viktigaste vegane våre inn og ut av kommunen i overskueleg framtid. Difor er det heilt nødvendig at me har ferjeruter som er akseptable for både pendlarane og næringslivet, seier Kleppe.

Det er Hordaland fylkeskommune som er ansvarleg for dei nye anboda på Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo. Anbods-grunnlaget som Skyss utarbeidde er det fylkespolitikarane som har ansvaret for.

– Det er fylkespolitikarane som må ta ansvar for og sikra at Tysnes får oppretthalda dei ferjerutene me har i dag. Det er dei som må setja denne saka på dagsorden, presiserer ordføraren.

Han er glad for at partifellene i fylkespolitikken, Nils Marton Aadland og Silja Ekeland Bjørkly, har sett søkjeljos på ferjerutene, og vonar andre parti også kjem på banen.


Vil ha svar i år

For tysnesordføraren er det viktig at saka vert sett på dagsorden straks.

– Me må få svar så snart som mogeleg. Det er alt for dårleg at me ikkje får svar før i 2019 på kva ferjetilbod me skal få frå 2020, framhevar han.

Ordføraren er også uroa over uvissa knytt til autopass, og korleis ei eventuell innføring av autopass vil påverka billettprisane for pendlarar og næringsliv.

– Me vil vita kva dei reisande må betala når nytt anbod vert sett i drift frå 2020. Me vil og ha på bordet kva det vil kosta å vera ferjependlar inn og ut av Tysnes med innføring av autopass. Dette er noko fylket burde hatt klart før dei vedtok både det nye anbodsgrunnlaget, og innføring av autopass. Med å problematisera dette allereie no, vonar eg me saman med fylket kan sørgja for å ha eit godt tilbod også etter 2020, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

I dag skal folkejuryen møtast

Det nærmar seg tid for å bestemma nytt fylkesvåpen.I dag, laurdag 18. august skal folkejuryen møtast for å bestemma ti finalistar som går vidare til folkerøystinga, ut ifrå dei 667 bidraga som er sendt inn. Dette skriv Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.Folkejuryen består av ti menneske, i aldrar frå 18-72 år. Seks av dei kjem frå...

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

Persa seg til bronse i NM

Fredag ettermiddag sprang Pernilla Eugenie Epland 5.000-meter under NM i Friidrett på Byrkjelo. Der enda ho opp på tredjeplass.