VIL HA HANDLING: Lesarskribent Kåre Haugland oppmodar folk om å laga så mykje merksemd som mogleg kring den dårlege vegen over Onarheimsfjellet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
VIL HA HANDLING: Lesarskribent Kåre Haugland oppmodar folk om å laga så mykje merksemd som mogleg kring den dårlege vegen over Onarheimsfjellet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: – Går det liv tapt på denne veien grunnet dårlig standard, hvem har da skylden?

Publisert 30.01.2018 kl. 06.00.

Om veien Onarheim - Uggdal, over fjellet:

Smal og dårlig vei, tvilsom brøyting, tildels utforbi asfaltkanten. Brøytestikker står opptil ca. en halv meter utforbi asfaltkanten, og enkelte plasser brøytes det like til stikkene. Så hvis du da ligger ca. en halv meter fra brøytekanten, så risikerer du å havne i grøften. Enkelte plasser er det ikke hverken støypekant eller rekkverk. Det er bare noen store grantrær som skal ta i mot hvis du kjører ut. Enhver kan tenke seg resultatet når man treffer noen av disse stammene. Ved Onarheimsvatnet er det noen plasser der det er rett i vannet, uten noen form for kantskjerming.

Denne veien, mellom Onarheim og Uggdal er så dårlig, og har så mange farlige punkter, at jeg vil anbefale trafikkanter, som ikke må kjøre den veien, om å la være, inntil den kan få en vesentlig utbedring.

Ellers må Telenor skjerpe seg og sørge for mobildekning. At det ikke er mobildekning er helt uakseptabelt. Telenor må bygge ut nettet over fjellet, selv om de ikke tjener penger på det.

Tenk om en skolebil kjører ut oppe på fjellet, da vil det ta lang tid før det kan komme kyndig hjelp til unnsetning, minutter teller i slike situasjoner.

Jeg anbefaler alle som bruker denne veien, og de som bor langs den og dermed må bruke den, samt de på Onarheim, som har skolebarn som fraktes langs veien, om å støtte opp om et kraftig opprop for utbedring og sikring.

Bruk det du kan: skrive innlegg, opprop, folkemøte, osv. Lag så mye oppmerksomhet rundt denne veien at det legges merke til langt utenfor kommunen. Vi kan ikke ha det slik. Bevilgende myndigheter må skjønne at det ikke kan være slik. Går det liv tapt på denne veien grunnet dårlig standard, hvem har da skylden? Jo, de som har makt og myndighet når det gjelder denne og andre veiers standard.


Siste saker Gå til framsida

I dag skal folkejuryen møtast

Det nærmar seg tid for å bestemma nytt fylkesvåpen.I dag, laurdag 18. august skal folkejuryen møtast for å bestemma ti finalistar som går vidare til folkerøystinga, ut ifrå dei 667 bidraga som er sendt inn. Dette skriv Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.Folkejuryen består av ti menneske, i aldrar frå 18-72 år. Seks av dei kjem frå...

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

Persa seg til bronse i NM

Fredag ettermiddag sprang Pernilla Eugenie Epland 5.000-meter under NM i Friidrett på Byrkjelo. Der enda ho opp på tredjeplass.