FRÅ BERGEN: (F.v.) Simon Sørfosbog, Gustav Tisthamar og Lars Storemark, alle frå Bergen pistolklubben, hadde teke turen til Tysnes for å vera med på norgesfeltstemne.
FRÅ BERGEN: (F.v.) Simon Sørfosbog, Gustav Tisthamar og Lars Storemark, alle frå Bergen pistolklubben, hadde teke turen til Tysnes for å vera med på norgesfeltstemne.

– Populært å reisa til Tysnes på pistolstemne

Deltakarane kom frå heile Hordaland då Tysnes Sportsskyttarklubb skipa til norgesfeltstemne på pistolbanen ved Vevatne laurdag.
Publisert 31.01.2018 kl. 20.00.

Blant dei mange tilreisande på stemnet finn me tre kameratar frå Bergen pistolklubb.

– Tysnes er ein flott plass å reisa til på pistolstemne. Her har eg vore fleire gonger, seier Lars Storemark.

Men det er fyrste gongen han er på vinterstemne på Tysnes.


– Veldig bra opplegg

Til Tysnes denne gongen har han oså med seg klubb-kameratane Simon Sørfosbog og Gustav Tisthamar.

Simon og Gustav har tidlegare delteke på pistolstemne på Tysnes ein gong, på Pinstifelten.

– Pinstifelten er eit populært stemne. Det er mange som tek turen hit då, seier Lars.

– Me har delte opplevingar etter pististemnet som me deltok på. Me kom i låge sko, og ute i terrenget der skyteøvingane føregjekk var det vått og blautt, seier dei to andre, og ler.

Denne gongen føregjekk heile feltstemnet inne på banen, og skyttarane fekk stå under tak når dei skaut. På felten laurdag var det åtte ulike figurar på to ulike avstandar plassert inne på banen.

– Opplegget her i dag var veldig bra, seier dei tre deltakarane frå Bergen pistolklubb.

Dei tre er ivrige pistolskyttarar som reiser på stemne kringom på heile Vestlandet.

– Det blir mest reising i sommarhalvåret. Når det er vinter og kaldt, blir det ikkje så mykje, forklarar dei.


Frå Strandebarm

Morten Sleire frå Kvam pistolklubb har teke turen frå Strandebarm til Vevatne.

– Eg reiser ein del rundt på stemne, men eg prøver å ta omsyn til familien heime, så det blir ikkje så veldig ofte, seier han og smiler.

No gler han seg til den nye banen til Kvam pistolklubb er klar til bruk. Banen skal liggja ved Vangdal, mellom Norheimsund og Tørvikbygd.

– Då får me betre treningsforhold, og så kan me invitera tysnesingar og andre til stemne, legg han til.

Då «Tysnes» snakka med Morten, hadde han gjort seg ferdig med skytinga i klassen spesialpistol og venta på sin tørn i klasse revolver.

Stemneleiar Jon Arvid Kleppe i Tysnes sportsskyttarklubb fortel at deltakarane kan velja mellom seks ulike greiner: finpistol, grovpistol, militær, revolver, spesialpistol og spesialrevolver.

Dei som ynskjer det, kan vera med i alle greinene. Dei fleste deltek i meir enn ei grein.


– Kjekt og sosialt

Mange tysnesingar er også på banen til Tysnes sportsskyttarklubb denne laurdagen, for å delta og for å hjelpa til med arrangementet. Ein av dei er Frank Tysnes.

– Det er veldig kjekt å driva med skyting. Skyting interesserer meg, og dessutan er det sosialt å koma saman på trening og stemne, forklarar han.

Han synest det er stas at det kjem mange tilreisande frå andre kommunar for å vera med på pistolskytestemne ved Vevatne. Sjølv deltek han for det meste på lokale stemne. Trening blir det stort sett ein gong i veka, på lagsbanen.

– Det er kjekt å driva med geværskyting også, legg han til.

Sjølv har han prioritert pistol, sidan det er ein billegare sport.

– Skal ein hevda seg, bør ein ha to-tre hundre treningsskot i veka, og då kostar det ein del, legg han til.

Hytteturist på Tysnes, Terje Vikøren, møter me i det han er i arbeid på standplass med å setja lapp på blinkane.

– Eg er så mykje som mogeleg på Tysnes, seier Terje.

Han deltek for Tysnes sportsskyttarklubb.


Norgesfelt

Stemnet på pistolbanen ved Vevatne denne laurdagen har det same programmet som ein finn på andre norgesfeltstemne same helga over heile landet. På alle desse stemna er det standard opplegg, der ein brukar same type blinkar og same avstandar.

Sjølv om det er felt, er alle dei åtte standplassane inne på banen. Figurane som ein skyt på er på 15 og 25 meters avstand. For kvar omgang skal skyttarane fyra av seks skot på ti sekund. John Sundal styrer skytetida når «Tysnes» er innom.

– Når alt føregår inne på banen, klarar me å avvikla stemnet på kortare tid. Det er ein fordel, seier stemneleiar Jon Arvid Kleppe.

Han er godt nøgd med at det er mange tilreisande på stemnet. Men han saknar fleire unge skyttarar.


FRÅ KVAM: Morten Sleire, busett i Strandebarm, deltok for Kvam pistolklubb.
FRÅ KVAM: Morten Sleire, busett i Strandebarm, deltok for Kvam pistolklubb.
SOSIALT PÅ SKYTEBANEN: Frank Tysnes (nærast) har alltid likt å skyta. Han synest det er sosialt å vera med i sportsskyttarklubben.
SOSIALT PÅ SKYTEBANEN: Frank Tysnes (nærast) har alltid likt å skyta. Han synest det er sosialt å vera med i sportsskyttarklubben.
FOLKSAMT: John Sundal har kontrollen med skytetider og skyting. Det er folksamt på standplass denne laurdagen.
FOLKSAMT: John Sundal har kontrollen med skytetider og skyting. Det er folksamt på standplass denne laurdagen.
MEDHJELPARAR: Kjetil Støle og Terje Vikøren er medhjelparar. Terje Vikøren er hytteturist på Tysnes og medlem av Tysnes sportsskyttarklubb.
MEDHJELPARAR: Kjetil Støle og Terje Vikøren er medhjelparar. Terje Vikøren er hytteturist på Tysnes og medlem av Tysnes sportsskyttarklubb.
Skytemål og ulike figurar.
Skytemål og ulike figurar.

Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.