VIL HA FLEIRE MED: Leiar i Tysnes sportsskyttarklubb, Jon Arvid Kleppe, ynskjer fleire ungdomar med på skytebanen.
VIL HA FLEIRE MED: Leiar i Tysnes sportsskyttarklubb, Jon Arvid Kleppe, ynskjer fleire ungdomar med på skytebanen.

Skyteentusiasten vil ha fleire ungdomar med på pistolbanen

– Aller helst skulle eg ynskt meg mange ungdomar rundt meg på skytebanen her i dag, seier leiar i Tysnes sportsskyttarklubb Jon Arvid Kleppe.
Publisert 31.01.2018 kl. 20.00.

Han ser seg rundt og konstaterer at dei fleste deltakarane er menn i aldersgruppa 40 pluss og 50 pluss.

– Me saknar ungdomane, slår han fast.


Valfag i skulen

Kleppe mimrar tilbake til dei åra då skyting var valfag på ungdomsskulen, og det nesten var kø i bomberommet på skulen på Gjerstad for å få vera med på dei timane. Kleppe var sjølv med som instruktør.

– Alle syntest det var kjempegøy. Men likevel var det ikkje like lett å få dei same elevane med på skytebanen etter skuletid, oppsummerer han.

Om ein burde prøva å få skyting inn att som valfag i skulen i dag, er han usikker på. Men han er mottakeleg for tips til kva sportsskyttarklubben bør gjera for å få fleire ungdomar med på skytesporten.

– Det er spanande å skyta på ulike figurar, i alle fall når ein ser at ein treff, seier Kleppe, og smiler.

Han er uroa over at mange ungdomar vel å sitja framfor dataskjermen på fritida, i staden for å engasjera seg med ulike fritidssyslar.

– Me forstår at ungdom må ha det gøy for å bli med på skyting, seier han.


– Alltid fascinert meg

Sjølv kom han med i Tysnes sportsskyttarklubb då han flytta heim att til Tysnes i 1988.

– Skyting med pistol og revolver har alltid fascinert meg. I starten trudde eg det var veldig enkelt. Eg prøvde. Men eg traff ikkje. I grunnen vart det meir fascinerande til meir eg ikkje traff. Då måtte eg jo finna ut kvifor eg ikkje traff, seier han, med glimt i auga.

Etter mange års erfaring kan det framleis vera vanskeleg å treffa, dersom ein ser for mykje på blinkane og for lite på siktet. Pusten er også viktig. Det same er det korleis ein står når ein skyt.

– Ja, det er mange detaljar som skal vera på plass. Men viktigast av alt er det mentale, seier klubbleiaren.

Han trur at mange har for lite tolmod, og at det kan vera medverkande til at fleire fell ut av sporten.


Mange på kurs

Klubben opplever som oftast at det er heilt fullt når dei skipar til sikkerheitskurs for nybyrjarar. Då er det plass til tolv personar på kvart kurs. Her får ein læra om korleis ein skal handtera våpen, og om struktur og disiplin på skytebanen.

– Det er mange unge som tek desse kursa. Me har 12-års aldersgrense, og ti år når foreldre er med. Sjølv om me meiner at me har eit godt miljø i klubben, opplever me at få av dei som tek kurs blir med vidare, seier han.

Sjølv synest han det er ekstra spanande på feltstemne når ein skyt på ulike figurar, som det er på norgesfeltstemne denne laurdagen.

– Og når ein treffer, då er det ekstra gøy, seier han smilande.


70 medlemer

Tysnes sportsskyttarklubb har eigen bane ved Vevatne og for tida kring 70 medlemer. Det er ikkje så veldig mange av desse som er på norgesfeltstemnet.

Han er glad for at det er god deltaking frå andre klubbar.

– Ja, det er kanonbra oppslutnad her i dag, seier Kleppe oppglødd, og ser seg rundt.

No ser han fram til det neste store stemnet som klubben skal arrangera, den årlege Pinstifelten. Der håpar han at også lokale ungdomar vil koma.

– Pinstifelten er eit av dei stemna med best deltaking i Hordaland, konstaterer han nøgd.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...