BYTE: Aud Kaldefoss rapporterer om rusk i maskineriet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BYTE: Aud Kaldefoss rapporterer om rusk i maskineriet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Kommunen må sjå seg om etter ny partnar

Forholdet har skranta ei god stund, og no har Os gjort det slutt.
Publisert 02.02.2018 kl. 17.28.

Os har sagt opp avtalen med verknad frå 1. august dette året. No er Tysnes kommune på leit etter ein eller fleire partnarar for PPT-samarbeidet.

Fitjar er høgaktuell for eit slikt samarbeid, då med Stord som ein sentral medspelar. Men også Austevoll og Vaksdal med Modalen på laget er kontakta med tanke på å tilby gode PP-tenester til dei som treng det. I første rekkje gjeld det skulane, men tidleg innsats i barnehagane kan gjera trongen for ekstrahjelp mindre seinare.


Rusk i maskineriet

– Me har ikkje fått utført dei tenestene som er avtalt, og det har vore rusk i maskineriet det siste halvåret. Me hadde eit møte med Os tidleg på nyåret for å drøfta situasjonen. Der blei det vist til at dei har meir enn nok å gjera med etableringa av nye Bjørnafjorden kommune, saman med Fusa frå 2020, og ikkje ser sjanse til å føra samarbeidet med oss vidare. Os har sagt opp avtalen vedrørande PPT frå 1. august, men me betalar ingen ting for hausthalvåret 2017, orienterte oppvekstsjef Aud Kaldefoss dei folkevalde i Tenesteutvalet tysdag.

Ho fortalde vidare at ho har vore i kontakt med Stord om eit PPT-samarbeid.


Samarbeid

– Dei har kapasitet, men det kjem an på pris. Eg har også vore i kontakt med Fitjar, dei har vore litt i same situasjon som oss, dei synest samarbeidet dei har hatt med Stord har blitt veldig dyrt ut frå det dei får igjen. Me har avtale med Fitjar for å sjå på kva me kan få til saman av løysingar, ved å sjå nærare på det Stord kan tilby. Me har også vurdert å ha eige PPT-kontor på Tysnes, men konklusjonen vår er at me må koma under eit større PPT-kontor med eit større fagmiljø, understreka Kaldefoss. PPT er forkorting for pedagogisk psykologisk teneste.


Siste saker Gå til framsida