IKKJE SENTRALISERING: – Eg ser ikkje på det som sentralisering å flytta 1.-4. frå Uggdal ned til Våge, seier Kristin Teigland Gjertad Kleppe (Sp).
IKKJE SENTRALISERING: – Eg ser ikkje på det som sentralisering å flytta 1.-4. frå Uggdal ned til Våge, seier Kristin Teigland Gjertad Kleppe (Sp).

– Alt er ikkje bra, skulekapasiteten er sprengt

Det er viktig å tenkja langsiktig når det gjeld skule, meiner varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).
Publisert 02.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.47.

Ho er einig i fleire av forslaga Øystein Dalland har kome med om skulestruktur. Utviding av 1-10 i Våge, er noko Senterpartiet har ønskt dei siste åra.

– Øystein (Dalland red.mrk.) meiner at me må sjå heilheita, og det støttar eg han i, seier Kleppe.

Kapasiteten er sprengt i både skule og barnehage fleire stader, og no bør ein tenkja på framtida, meiner Senterpartiet.


Dalland sine forslag

I Dalland sitt innlegg 11. januar, presenterte han ein konkret plan for skulestrukturen.

Blant anna bør Onarheim ha eige småskuletrinn, bygget på Reiso kan nyttast som barnehage for Våge og Uggdal, og noko av bygningsmassen frå Stjernereiso kan flyttast til Onarheim, føreslår han.

– Å flytta brakkene frå Stjernereiso til Onarheim, er Øystein sitt forslag, seier gruppeleiar Kleppe.

Å begynna å flytta på brakkeriggen i Uggdal, trur ho ikkje er den rette løysinga.


Plikt å koma med idéar

Kommunen har nett investert 120 millionar i omsorgssenter og skal no investera 68 millionar i skule, ved nybygginga til 5.-7. klasse. Med sprengt kapasitet ved Uggdal skule og Onarheim barnehage, og ei midlertidig løysing i Stjernereiso må ein tenkja på heilheita, meiner Dalland.

– Eg meinar då at det er ei plikt å koma med idéar som kan vera innspel til løysingar på desse problema, seier han sjølv.

Kommunen veks, og senterpartipolitikaren er redd for at Tysnes får veksesmerter.


Fryktar investeringsfella

No er tida for å stilla dei viktige spørsmåla, meiner Dalland.

– Kva gjer me når Uggdal skule er for liten, det er han for øvrig allereie, byggjer me då på han til ca. 30-40 millionar? Kva gjer me den dagen Stjernereiso er for liten; byggjer me ny barnehage i Uggdal til ca. 30-40 millionar? Vågsmarka barnehage er sterkt pressa med folk som ynskjer plass der; byggjer me då ny barnehage i Våge til ca. 30-40 millionar? Ny barnehage på Onarheim er lagt inn i investeringsplanen med 32 millionar Samla investering vil då, innan kort tid verta, forsiktig estimert, 320-350 millionar, forklarer Dalland.

Skulestrukturen må endrast, meiner han.

– Dei som uttalar at «det er bra nok som det er med skulen», har ikkje tatt inn over seg realitetane i saka.


5 min er ikkje sentralisering

Dalland sitt forslag om skulestruktur fall derimot ikkje i god jord hos dei andre politiske partia.

– Magnar Solheim tenkjer for kortsiktig, seier Kristin T. G. Kleppe.

Solheim (FrP) uttalte i eit lesarinnlegg førre veke at det er underleg at senterpartipolitikar Øystein Dalland vil leggja ned skuletilbodet i nokre av bygdene, og sentralisera.

– Eg ser ikkje på det som sentralisering å flytta 1.-4. frå Uggdal ned til Våge, seier Kleppe.

Avstanden er ikkje stor nok til å kalla det sentralisering, meiner ho.


Siste saker Gå til framsida