MYKJE ARBEID: Den britiske trålaren «Glen Kidston» grunnstøytte og sokk ved Nesøya i Langenuen 28. januar 1933, men vart brakt flott opp av bergingsbåtane «Achilles» og «Traust» etter fire vekers arbeid. (Foto frå Anne Gerd Lindqvist, Lokalhistorisk arkiv i Tysnes.)
MYKJE ARBEID: Den britiske trålaren «Glen Kidston» grunnstøytte og sokk ved Nesøya i Langenuen 28. januar 1933, men vart brakt flott opp av bergingsbåtane «Achilles» og «Traust» etter fire vekers arbeid. (Foto frå Anne Gerd Lindqvist, Lokalhistorisk arkiv i Tysnes.)

Eit dramatisk forlis for 85 år sidan

28. januar 1933 forliste ein britisk båt ved Nesøya i Langenuen. Det er eit havari som mange eldre framleis hugsar å ha høyrt snakk om.
Publisert 04.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.48.

Ei av dei er Kirsten Nesse, som fortel i kommentarfeltet på Tysnes før i tio: «Eit britisk skip gjekk på grunn på Neshamn i tjukk skodde. Det må ha vore før krigen, for min onkel Johannes, som var ute til sjøs under heile krigen, var med på redningsaksjonen. Han fortalde at det vart sett ned to store stålboltar, og dei står der enno. Det vart ikkje sagt noko om at nokon kom til skade.»

Og det stemmer, faktisk. Båten grunnstøytte på Grønnaskjæret heilt sør på Nesøya. Det er framleis hol i fjellet etter festeanordningane dei brukte under berginga.

Fartøyet var trålaren «Glen Kidston», oppkalla etter ein engelsk racerbilkøyrar og flygarhelt av same namn. Båten var bygd berre nokre få år i førevegen av Cochrane & Son i Selby 1930. Og som Kirsten Nesse fortel var det truleg på grunn av tett skodde at skuta havarerte. «Glen Kidston» ser ut til å ha halde nordgåande kurs mot Nesøya litt for lenge.

Trålaren sank på seks og ein halv favnar, med ei slagside på åtti grader. Bergingsbåtane «Achilles» og «Traust» kom raskt til havaristaden, men det skulle likevel ta dei fire veker med risikabelt arbeid å skru skipet opp og bringa det flott. Deretter vart «Glen Kidston» slept til Bergen og dokksett. Under heile bergingsaksjonen på Tysnes var det representantar frå reiarlaget og assurandøren til stades, vert det fortald i boka «Av bjergningsvesenets historie» frå 1946.

Året etter, i april 1934, vart redningsaksjonen omtala i det britiske fagbladet «The Syren and Shipping», der Norsk Bjergningskompani fekk ei rosande omtale. Herfrå gjekk historia vidare til Noreg, såleis hadde Oslo-pressa same år ein artikkel om bergingskompaniet sine mange redningsaksjonar, og illustrerte det med nettopp eit bilete frå berginga av «Glen Kidston» i Langenuen.

Men det skulle framleis bli tøffe tak for trålaren «Glen Kidston». I august 1939 vart trålaren teken over av det britiske admiralitetet og utstyrt med miner. Her kom fartøyet straks i danske styresmakter sitt søkjeljos. Seint på hausten 1939 heiter det i ein rapport: «Søforklaring og Søforhør i Helsingør d. 21/12 39. Kl. 01.30, medens S/S Lotte af København, der havde Lods om Bord, med neddæmpede Lanterner laa til Ankers ved Lower Middle Shoal, saas en Damper, der senere viste sig at være engelsk Minestryger »Glen Kidston«, agterude. Kl. 01.35 tørnede G. K. mod L.s Bb.s Laaring, hvorved der fremkom et stort Hul i Laaringen, og Skrue og Styregrejer blev beskadiget.»

«Glen Kidston» kom altså i skade for å styra rett på det danske skipet.

Frå 1941 skifta «Glen Kidston» namn til MS «Trawler» og gjekk framleis med miner, til eigaren fekk tråleren tilbake i 1945. Deretter ser det ut til at båten levde eit roleg liv som trålar resten av si tid fram til 1959, då han vart hogd opp.


Siste saker Gå til framsida