KRITISK: - Kryssing av Bjørnefjorden med flytebru er omtrent like «tosse» som å leggja ei bru innerst i ein fjord, skriv Jan Hevrøy. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Global maritime)
KRITISK: - Kryssing av Bjørnefjorden med flytebru er omtrent like «tosse» som å leggja ei bru innerst i ein fjord, skriv Jan Hevrøy. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Global maritime)

Lesarbrev: Brukryssing av Langenuen

I eit frukostmøte med Stord Næringsråd, oppmoda Hordfastgeneral Øyvind Halleraker kommunane i Sunnhordland om å droppa kravet om sørleg kryssing av Langenuen.
Publisert 05.02.2018 kl. 18.00.

Sjølvsagt meiner han det. Kryssing av Langenuen er ikkje meint for sunnhordlendingar. Kryssing av Langenuen er for at nokre i vegvesenet og slike som Halleraker, skal få eit monument over seg sjølve, med gjennomføring av gigantflytebrua over Bjørnefjorden. For med ei midtre eller nordleg kryssing, vil ein gjera det svært mykje vanskelegare å få til ein indre trase. Då vil ein verta «tvinga» til å gå for draumeprosjektet, som er flytebru over Bjørnefjorden.

Kryssing av Bjørnefjorden med flytebru er omtrent like «tosse» som å leggja ei bru innerst i ein fjord. (Hardangerbrua). Men kva gjer ein ikkje for at pampane skal få kortast mogleg veg til hytta.

«Sparar to milliardar på midre kryssing», seier Halleraker. Dei to millionane sparar ein fort inn om ein sløyfer flytebru, og går for indre trase.

Brua over Langenuen skal, i tillegg til å vera ein del av Hordfast, og vera med på å bitta saman Sunnhordland. Men det har ein ikkje evne til å sjå hos vegvesenet. Dei ser ikkje lenger enn til enden av kontorpulten sin. Ved sørleg kryssing kan og Kvinnherad få nytte av dette gigantprosjektet. Men som ein av vegvesenet sine representantar sa på eit folkemøte: «Det låg ikkje inne i bestillinga». Sku nesten tru dei brukte kvit stav og hund, dei som jobba der.

Med kryssing av Bjørnefjorden, vil ein få all trafikk, stort og smått, inn i Bergen sentrum. Via Danmarksplass. Og er det noko Danmarksplass og Bergen sentrum ikkje treng meir av, så er det biltrafikk. Kor vil dei føra trafikken når skodda og eksosen ligg så tett at ein må redusera trafikken der? På smale Hardangervegar?

Tenk framover. Legg kryssinga av Langenuen lengst sør. Då er moglegheita for indre trase ikkje stengt, når ein ser at flytebruprosjektet ikkje er gjennomførbart. Og om dei hadde hatt evna til å sjå heilskapen. Å sjå fleire prosjekt inn i andre. Ein indre trase, kombinert med bru over Hardangerfjorden v/ Jondal. Med ein arm frå Bergen til E134 over Haukeli. Det hadde vore å sjå fram i tida, det.

Det er dessutan skremande å lesa haldninga til diverse politikarar, med ordføraren i spissen. Der legg dei seg på rygg, og indirekte seier at dei godtek midtre alternativ. Det viser dårleg haldning, og mangel på ryggrad. Og ikkje minst, total mangel på respekt ovanfor dei som har valt dei inn.

Så kjære sunnhordlendingar! Den omkampen må me ta. Om det så vert både omkamp, ekstraomgongar og straffespark.


Siste saker Gå til framsida