FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Vikingfunn på Hatlestrand

I november i fjor kom det to båtstamnar til fylkeshuset i Bergen. Desse vart funne i ei myr på Hatlestrand for over 30 år sidan, og no trur ein at stamnane kan ha tilhøyrt ein større båt frå vikingtida/tidleg mellomalder.
Publisert 05.02.2018 kl. 14.00.

– Dette er eit svært unikt og sjeldsynt funn. Me har ikkje så mange funn som viser byggjeteknikken i vikingtida. Dette er ei viktig brikke i puslespelet me må leggja, for me har så lite historiske kjelder frå denne perioden, seier arkeolog Lars Øyvind Birkenes ifølgje Hordaland fylkeskommune.

Båtstamnane er laga av eik. For å få ut spenninga i treverket, vart dei lagde i vatn over tid. Kvifor dei ikkje vart tekne opp att, veit ein ingenting om.

– Det kan dukka opp meir. Me får sjå kva me skal gjera med myra, fortel Birkenes.

Dei to båtstamnane er no hos Universitetsmuseet i Bergen.

– Me vonar at dei kan bli stilt ut, seier arkeologen.


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...