FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Vikingfunn på Hatlestrand

I november i fjor kom det to båtstamnar til fylkeshuset i Bergen. Desse vart funne i ei myr på Hatlestrand for over 30 år sidan, og no trur ein at stamnane kan ha tilhøyrt ein større båt frå vikingtida/tidleg mellomalder.
Publisert 05.02.2018 kl. 14.00.

– Dette er eit svært unikt og sjeldsynt funn. Me har ikkje så mange funn som viser byggjeteknikken i vikingtida. Dette er ei viktig brikke i puslespelet me må leggja, for me har så lite historiske kjelder frå denne perioden, seier arkeolog Lars Øyvind Birkenes ifølgje Hordaland fylkeskommune.

Båtstamnane er laga av eik. For å få ut spenninga i treverket, vart dei lagde i vatn over tid. Kvifor dei ikkje vart tekne opp att, veit ein ingenting om.

– Det kan dukka opp meir. Me får sjå kva me skal gjera med myra, fortel Birkenes.

Dei to båtstamnane er no hos Universitetsmuseet i Bergen.

– Me vonar at dei kan bli stilt ut, seier arkeologen.


Siste saker Gå til framsida

Inviterer til foredrag om lyssiv og knappsiv

Laurdag 26. mai er det duka for eit foredrag på skulemuseet om knappsiv og lyssiv – og korleis ein bør gå fram for å bli kvitt dei. Grendalaget i Solheimsdalen har invitert Wiktoria Kaczmarek-Derda, som har skrive doktoravhandling om lyssiv og knappsiv, til å halda foredrag om temaet.– Noko av bakgrunnen er jo mellom anna det eg har sett på mitt eige småbruk på Brekke. Beita mine...