FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
FUNN: Arkeolog Lars Øyvind Birkenes viser fram funnet frå Hatlestrand, som blir datert til 1025-1160. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Vikingfunn på Hatlestrand

I november i fjor kom det to båtstamnar til fylkeshuset i Bergen. Desse vart funne i ei myr på Hatlestrand for over 30 år sidan, og no trur ein at stamnane kan ha tilhøyrt ein større båt frå vikingtida/tidleg mellomalder.
Publisert 05.02.2018 kl. 14.00.

– Dette er eit svært unikt og sjeldsynt funn. Me har ikkje så mange funn som viser byggjeteknikken i vikingtida. Dette er ei viktig brikke i puslespelet me må leggja, for me har så lite historiske kjelder frå denne perioden, seier arkeolog Lars Øyvind Birkenes ifølgje Hordaland fylkeskommune.

Båtstamnane er laga av eik. For å få ut spenninga i treverket, vart dei lagde i vatn over tid. Kvifor dei ikkje vart tekne opp att, veit ein ingenting om.

– Det kan dukka opp meir. Me får sjå kva me skal gjera med myra, fortel Birkenes.

Dei to båtstamnane er no hos Universitetsmuseet i Bergen.

– Me vonar at dei kan bli stilt ut, seier arkeologen.


Siste saker Gå til framsida