NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Ynskjer innspel til nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å utforma fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er no i gang.
Publisert 06.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.00.

Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starta prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggjarane skal få vera med og bidra med innspel, melder Hordaland fylkeskommune.

Arbeidsutvalet, nedsett av fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt fylke, hadde fyrste møte måndag førre veke. Gruppa legg opp til ein open og inkluderande prosess for utforming av det nye fylkesvåpenet. Det nye våpenet skal kommunisera og vera identitetsskapande på ein god måte med innbyggjarane i fylket. Alle innspel blir vidareført til ein designkonkurranse. Fellesnemnda vedtok før jul at det skal utformast eit heilt nytt fylkesvåpen. Det er med andre ord ikkje aktuelt å vidareføra eitt av dei to eksisterande fylkesvåpena.

– Det er jo sjølvsagt dumt at Onarheimssiglet no forsvinn frå fylkeskommunen sitt våpen. Men no kan me endeleg eigengodkjenna vårt eige kommunevåpen, så då får me vera endå flinkare til å bruka det, kommenterer tysnesordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Ny rapport: Sjøtransport billegare og meir miljøvenleg

Laksetransport til sjøs er lønsamt, både for oppdrettarar og miljøet. Dette skriv Kystrederiene i ei pressemelding.Gjennom Grønt Kystfartsprogram, har Kystrederiene nemleg vore på eigarsida av ein samfunnsøkonomisk analyse for overføring av fisk frå veg til...

I dag skal folkejuryen møtast

Det nærmar seg tid for å bestemma nytt fylkesvåpen.I dag, laurdag 18. august skal folkejuryen møtast for å bestemma ti finalistar som går vidare til folkerøystinga, ut ifrå dei 667 bidraga som er sendt inn. Dette skriv Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.Folkejuryen består av ti menneske, i aldrar frå 18-72 år. Seks av dei kjem frå...