NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Ynskjer innspel til nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å utforma fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er no i gang.
Publisert 06.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.00.

Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starta prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggjarane skal få vera med og bidra med innspel, melder Hordaland fylkeskommune.

Arbeidsutvalet, nedsett av fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt fylke, hadde fyrste møte måndag førre veke. Gruppa legg opp til ein open og inkluderande prosess for utforming av det nye fylkesvåpenet. Det nye våpenet skal kommunisera og vera identitetsskapande på ein god måte med innbyggjarane i fylket. Alle innspel blir vidareført til ein designkonkurranse. Fellesnemnda vedtok før jul at det skal utformast eit heilt nytt fylkesvåpen. Det er med andre ord ikkje aktuelt å vidareføra eitt av dei to eksisterande fylkesvåpena.

– Det er jo sjølvsagt dumt at Onarheimssiglet no forsvinn frå fylkeskommunen sitt våpen. Men no kan me endeleg eigengodkjenna vårt eige kommunevåpen, så då får me vera endå flinkare til å bruka det, kommenterer tysnesordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida