NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)
NYTT FYLKESVÅPEN: No skal innbyggjarane få vera med å bestemma, har arbeidsutvalet for den nye fylkeskommunen bestemt. (Foto: Hordaland fylkeskommune)

Ynskjer innspel til nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å utforma fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er no i gang.
Publisert 06.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.00.

Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starta prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggjarane skal få vera med og bidra med innspel, melder Hordaland fylkeskommune.

Arbeidsutvalet, nedsett av fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt fylke, hadde fyrste møte måndag førre veke. Gruppa legg opp til ein open og inkluderande prosess for utforming av det nye fylkesvåpenet. Det nye våpenet skal kommunisera og vera identitetsskapande på ein god måte med innbyggjarane i fylket. Alle innspel blir vidareført til ein designkonkurranse. Fellesnemnda vedtok før jul at det skal utformast eit heilt nytt fylkesvåpen. Det er med andre ord ikkje aktuelt å vidareføra eitt av dei to eksisterande fylkesvåpena.

– Det er jo sjølvsagt dumt at Onarheimssiglet no forsvinn frå fylkeskommunen sitt våpen. Men no kan me endeleg eigengodkjenna vårt eige kommunevåpen, så då får me vera endå flinkare til å bruka det, kommenterer tysnesordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...