SPYLEBIL: Tysnes kommune fekk spylebil til Onarheim for å spyla vekk kloakken som hadde runne i gangvegen, i fylkesvegen og på snuplassen.
SPYLEBIL: Tysnes kommune fekk spylebil til Onarheim for å spyla vekk kloakken som hadde runne i gangvegen, i fylkesvegen og på snuplassen.

Kloakklekkasje på Onarheim

Midt i gangvegen til Onarheim skule og Onarheim barnehage rann kloakken fritt sist torsdag og fyrste del av fredag.
Publisert 07.02.2018 kl. 15.52.

– Det var ein propp i avløpssystemet som førte til at kloakken kom opp. No har me fått fjerna proppen, så no renn kloakken der den skal, fortel sjåføren på pumpebilen til «Tysnes» i 12.00-tida fredag.


Spylte reint

Mannskapet på pumpebilen var då i ferd med å spyla vegen og delar av eit tilgrisa uteområde framfor OnarTun. Flytande kloakk hadde runne både i gangvegen, i fylkesvegen og på delar av uteområdet framfor OnarTun.

– Det var ufyseleg å sjå kloakken renna i gangvegen som barnehagen og skulen brukar dagleg, seier leiar i Onarheim vassverk, John Martin Dale, som var på synfaring på staden torsdag ettermiddag. Vassverket hadde fått tips om at dei måtte sjå på ein lekkasje.

– Spruten stod opp på fortauet, og det lukta kloakk, fortel Dale.

Ein representant for Onarheim vassverk hadde allereie torsdag morgon oppdaga rennande vatn over fylkesvegen. Seinare på dagen fekk vassverket også melding frå andre om at dei burde sjekka rennande vatn i gangvegen til skulen og barnehagen.

Vassverket tipsa kommunen om lekkasjen og kloakklukta tidleg fredag morgon. Kommunen fekk også inn tips frå andre.


Fekk tankbil på plass

Torfinn Kongsvik er einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune. Han fortel at kommunen tinga spylebil frå Stord straks dei fekk melding om saka.

– Det er for tidleg å konkludera med kva som er årsaka til problemet, men det ser ut for at store mengder vatn har trengt inn under asfalten i vegen nedanfor skulen og inn under ein ring i ein kloakkum. Grus har dermed runne inn i avløpssystemet og tetta det til. Dette vil me prøva å få ei endeleg avklaring på, seier han.

Kongsvik opplyser at dei også må sjå nærare på kvifor dette har skjedd.

– Det kan sjå ut som uheldige kombinasjonar har ført til at vatn frå ei privat elv har kome inn på avløpssystemet. Me vil ha eit møte med grunneigar for å sjå på kva tiltak me kan gjera for at dette ikkje skal skje igjen, seier Kongsvik.


FRAMFOR ONARTUN: Kloakken blei spylt ned i avløpskummen.
FRAMFOR ONARTUN: Kloakken blei spylt ned i avløpskummen.
KLOAKK: Slik såg det ut på gang- og sykkelevegen fredag føremiddag.
KLOAKK: Slik såg det ut på gang- og sykkelevegen fredag føremiddag.

Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.