PÅ SYNFARING: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) flankert av Ap-representantane Anne Merete Fjeldstad og Asbjørn Myklestad under synfaringa på den gamle sjukeheimen sist veke.
PÅ SYNFARING: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) flankert av Ap-representantane Anne Merete Fjeldstad og Asbjørn Myklestad under synfaringa på den gamle sjukeheimen sist veke.

Vil fylla den gamle sjukeheimen med nytt liv

Første steg på vegen er å finna ut kva tilstand det nesten tomme bygget er i.
Publisert 09.02.2018 kl. 15.00.

– Tilstandsrapporten bør me få på plass i løpet av våren, seier rådmann Steinar Dalland.

Pengane er løyvde, 150.000 kroner til å sjekka tilstanden til sjukeheimen som i dag ber bod om nyleg flyttesjau. Det nye Tysnes omsorgssenter rett over vegen er fylt med liv og aktivitet, igjen i det gamle ligg det spor etter ei tid som var.


Vil utvida

– Sjå på veggen der, det er ei tidleg skisse av det nye omsorgssenteret, seier ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Sist onsdag, etter at formannskapsmøtet var unnagjort, slo dei fleste representantane der følgje med rådmannen, økonomisjef Rolf Johan Lunde og prosjektleiar Haakon Haaland til ei spontan omvising på sjukeheimen som no står tom med unnatak av eit par bustader i andre etasje.

– Tysnes Industri vil utvida vaskeriet sitt, og har kome med forespørsel om leige her. Delar av dagsenteret for utviklingshemma, der me i dag leiger i Grendatun, kan vera aktuelt å flytta opp hit. Den nyaste delen av bygget her skal uansett ikkje rivast, så får me sjå kva rapporten frå dei sakkunnige seier før me går vidare med å drøfta bruken av bygningane her, understrekar rådmann Dalland.

– Viss me veit kva me vil med bygget, er det då nødvendig med ein tilstandsrapport, undrast varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) der me står i den nyaste delen av bygget.

– Eg trur uansett bruk, vil det vera lurt å få ei skikkeleg vurdering av bygningsmassen, repliserer Dalland.


Fekk utmerking

Teikningar og bilete heng framleis på veggen nokre stader. Det same gjer avisutklippet som fortel om då sjukeheimen fekk utmerking. I ein stol ligg eit brodert bilete med innskrifta «Ha tro til Gud».

– Kan det vera aktuelt å byggja ut fleire omsorgsbustader her, vil Asbjørn Myklestad (Ap) vita.

Rådmann Steinar Dalland viser til planane om eit byggjetrinn to med 15 nye omsorgsbustader som kan koma i nærleiken av det nye omsorgssenteret.

– Då er det snakk om tre til fem minuttars gange frå det nye. Om det kjem her, får me ta stilling til når me får tilstandsrapporten. I budsjettet for inneverende år som de politikarar vedtok like før jul, ligg det også inne ein halv million kroner til ei arkitektutgreiing av sjukeheimen me no står i, minna rådmannen om.

Det er eit naturleg trinn to, etter at tilstanden til den gamle sjukeheimen er vurdert.

Summinga under synfaringa tyder på at dei folkevalde fekk sine tankar om gjenbruk av det sentrumsnære bygget med kort gangavstand til rådhuset. Så får den politiske prosessen i sistnemnde bygg visa kva resultat blir for sjukeheimen der det var 38 plassar mot 30 på det nye senteret.


NED FRÅ VEGGEN: Ha tro til Gud er meldinga i biletet, no plassert i ein ledig stol i eit tomt lokale.
NED FRÅ VEGGEN: Ha tro til Gud er meldinga i biletet, no plassert i ein ledig stol i eit tomt lokale.
PÅ SYNFARING: Magnar Solheim (f.v.), Rolf Johan Lunde, Haakon Haaland, Anne Merete Fjeldstad og Steinar Dalland under synfaringa på den gamle sjukeheimen sist veke.
PÅ SYNFARING: Magnar Solheim (f.v.), Rolf Johan Lunde, Haakon Haaland, Anne Merete Fjeldstad og Steinar Dalland under synfaringa på den gamle sjukeheimen sist veke.

Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.