NY STOR ORDRE: Avdelingsleiar for nysal i Heis-Tek, Per Terje Tveit, og dei to ingeniørane Helge Boland (t.v.) og John Roar Kongsvik gler seg over den nye ordren til Johan Castberg.
NY STOR ORDRE: Avdelingsleiar for nysal i Heis-Tek, Per Terje Tveit, og dei to ingeniørane Helge Boland (t.v.) og John Roar Kongsvik gler seg over den nye ordren til Johan Castberg.

Heis-Tek har sikra seg ny million-ordre til oljenæringa

Heis-Tek har sikra seg nok ein ny offshore-ordre, ein heis til Johan Castberg-feltet i Barentshavet til 11 millionar svenske kroner.
Publisert 09.02.2018 kl. 06.00.

– Ja, dette er spanande nytt, seier avdelingsleiar for nysal Per Terje Tveit i Heis-Tek, som har kontorplassen sin på Onarheim.

Heis-Tek AS med hovudkontor i Bergen og avdelingskontor på Hovlandstranda på Onarheim er i sluttfasen med den historiske kjempeordren på 155 millionar kroner til Johan Sverdrup-feltet, som dei sikra seg for snart tre år sidan. No har dei sikra seg ein ny ordre, denne gongen til Johan Castberg-feltet.

– Eigentleg passar denne ordren veldig fint. Me er nesten ferdige med prosjekteringsarbeidet med Johan Sverdrup-jobben, og er klare til å ta fatt på nye oppdrag, held Tveit fram.


Under bygging i Singapore

Etter fallet i oljeprisen i 2014 og 2015 har Statoil endra konsept og tenkt nye løysingar for å realisera utbygginga av Johan Castberg-feltet. Feltet skal no byggjast ut med eit produksjonsskip og ei omfattande undervassutbygging, med totalt 30 brønnar.

Skroget til produksjonsskipet er for tida under bygging i Singapore. Den nye heisen som Heis-Tek har sikra seg kontrakten på, skal monterast inni prosessmodulen. Kor prosessmodulen skal byggjast, er enno ikkje avgjort.

– For vår del håpar me at den blir bygd i Norge og på Vestlandet, seier Tveit.

Heisen skal ha ti meter løftehøgde, og skal leverast ferdig montert, vertikalt ståande. Heisen skal byggjast i aluminium hos Fjellstrand på Oma, og skal monterast av Heis-Tek sine eigne montørar.


Kan bli fleire heisar

I fyrste omgang er det snakk om ein heis-ordre til Johan Castberg. Denne kontrakten er inngått med Statoil gjennom Aker Solution.

Tveit har også håp om at det kan verta fleire ordrar til Johan Castberg-utbygginga. Ytterlegare tre heisar skal installerast i skroget.

– Me prøver å få napp på dei og. Det får me truleg svar på innan eit par månader, seier Tveit.

Delar av prosjekteringsarbeidet til Johan Castberg-heisen som dei har fått, skal gjerast på kontora på Tveit.

– Det vil variera litt kor mange som jobbar med prosjektet i forhold til kva fase me er i, men tre-fire personar vil vera involverte i prosjektet. Prosjektleiaren vil ha kontorplass i Bergen, slik me har gjort det på Johan Sverdrup, seier Tveit.


Viktig ordre

Heis-Tek hadde i fjor ein årleg omsetnad på vel hundre millionar kroner, fordelt med kring halvparten på nysal, som denne ordren, og den andre halvparten på service og delar.

Ordren til Johan Castberg vil dermed utgjera tett oppunder 20 prosent av årsomsetnad for nysal, og er såleis svært viktig for verksemda. Ordren vart underskriven i januar. Prosjekteringsarbeidet er allereie i gong. Alt skal vera levert innan eitt år.

Tveit gler seg over at framtida no ser ljosare ut att, etter den kraftige nedgangen i oljebransjen for eit par år sidan.

– Det begynner å ljosna att. Me har fått litt meir å rekna på, men selskapa er blitt meir bevisste på kva dei investerer i, seier han.

Heis-Tek har også sikra seg ein ordre som skal leverast i Mexico-gulfen til eit amerikansk prosjekt.

– Det er ein kontrakt me har inngått med Samsung i Korea. Geir Tore Sæterstøen er prosjektansvarleg på denne frå kontoret her, forklarar Tveit.


Kinesiske cruiseskip

Heis-Tek har også andre prosjekt på gang for tida.

Eit verft i Kina skal byggja fire nye cruiseskip. Det er skip som skal gå i polarstrøk og som ikkje er mellom dei største i marknaden. Heis-Tek har så langt sikra seg ein ordre på levering av to heisar til desse cruiseskipa.

Heis-Tek skal også gje pris på åtte heisar til eit stort cruiseskip, som det same verftet i Kina skal byggja.

Tveit er usikker på om dei klarar å sikra seg den jobben.

– Me merkar stor konkurranse i marknaden, seier han.

Ein heisordre som dei allereie har sikra seg, er til den nye el-ferja som skal gå mellom Våge og Halhjem. Den heisen skal monterast til hausten.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...