YNSKJER IKKJE KUTT: Formannskapet i Tysnes er einige om at me treng postlevering fem dagar i veka også i framtida.
YNSKJER IKKJE KUTT: Formannskapet i Tysnes er einige om at me treng postlevering fem dagar i veka også i framtida.

Kjempar for den daglege posten

Publisert 11.02.2018 kl. 18.00.

Post i butikk er vel og bra, men kva når butikken ligg så langt unna at ein slit med å koma seg dit?

– For mange som bur i distriktet, som me jo gjer her på Tysnes, er det å oppretthalda eit godt posttilbod ekstra viktig. Det ønskjer eg at me skal senda tydeege signal om i vår uttale til postomlegginga som er føreslegen, der det blir opna for postombering berre annan kvar dag. Det er ikkje godt nok, i distrikta må me få aviser, brev og pakkar i postkassen fem dagar i veka som no, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Ho fekk eit samla formannskap med seg på å endra eit punkt i tilrådinga frå rådmannen, slik at Tysnes kommune går for postlevering fem dagar i veka, og at dette er noko som må gjelda i Distrikts-Noreg. Tysdag skal kommunestyret handsama denne saka.


Siste saker Gå til framsida