YNSKJER IKKJE KUTT: Formannskapet i Tysnes er einige om at me treng postlevering fem dagar i veka også i framtida.
YNSKJER IKKJE KUTT: Formannskapet i Tysnes er einige om at me treng postlevering fem dagar i veka også i framtida.

Kjempar for den daglege posten

Publisert 11.02.2018 kl. 18.00.

Post i butikk er vel og bra, men kva når butikken ligg så langt unna at ein slit med å koma seg dit?

– For mange som bur i distriktet, som me jo gjer her på Tysnes, er det å oppretthalda eit godt posttilbod ekstra viktig. Det ønskjer eg at me skal senda tydeege signal om i vår uttale til postomlegginga som er føreslegen, der det blir opna for postombering berre annan kvar dag. Det er ikkje godt nok, i distrikta må me få aviser, brev og pakkar i postkassen fem dagar i veka som no, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Ho fekk eit samla formannskap med seg på å endra eit punkt i tilrådinga frå rådmannen, slik at Tysnes kommune går for postlevering fem dagar i veka, og at dette er noko som må gjelda i Distrikts-Noreg. Tysdag skal kommunestyret handsama denne saka.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...