HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)
HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)

Ønskjer å henta heim Onarheimsseglet

Publisert 11.02.2018 kl. 11.00.

Hordaland fylke er snart historie. Det kan bety at Tysnes hentar heim ein viktig del av si historie.

På formannskapsmøtet 31. januar stilte Ingrid Restad (Ap) spørsmål om det er mogleg å henta heim igjen Onarheimsseglet som i dag vert nytta som kommunevåpen for Hordaland fylkeskommune. Dette spørsmålet skal avklarast i forkant av neste kommunestyremøte, som er komande tysdag. På dette møtet skal dei folkevalde etter planen koma med ei formell godkjenning av kommunevåpen for Tysnes.

Rådmannen går inn for at kommunestyret godkjenner dagens kommunevåpen slik det ligg føre og har vore nytta sidan opphavleg utarbeiding. Kommunestyret ber om at det vert tinga kommuneflagg som kan nyttast alle dagar utanom offentlege flaggdagar, står det å lesa i innstillinga frå rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Inviterer til foredrag om lyssiv og knappsiv

Laurdag 26. mai er det duka for eit foredrag på skulemuseet om knappsiv og lyssiv – og korleis ein bør gå fram for å bli kvitt dei. Grendalaget i Solheimsdalen har invitert Wiktoria Kaczmarek-Derda, som har skrive doktoravhandling om lyssiv og knappsiv, til å halda foredrag om temaet.– Noko av bakgrunnen er jo mellom anna det eg har sett på mitt eige småbruk på Brekke. Beita mine...