HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)
HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)

Ønskjer å henta heim Onarheimsseglet

Publisert 11.02.2018 kl. 11.00.

Hordaland fylke er snart historie. Det kan bety at Tysnes hentar heim ein viktig del av si historie.

På formannskapsmøtet 31. januar stilte Ingrid Restad (Ap) spørsmål om det er mogleg å henta heim igjen Onarheimsseglet som i dag vert nytta som kommunevåpen for Hordaland fylkeskommune. Dette spørsmålet skal avklarast i forkant av neste kommunestyremøte, som er komande tysdag. På dette møtet skal dei folkevalde etter planen koma med ei formell godkjenning av kommunevåpen for Tysnes.

Rådmannen går inn for at kommunestyret godkjenner dagens kommunevåpen slik det ligg føre og har vore nytta sidan opphavleg utarbeiding. Kommunestyret ber om at det vert tinga kommuneflagg som kan nyttast alle dagar utanom offentlege flaggdagar, står det å lesa i innstillinga frå rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...