HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)
HÅP OM GODKJENNING: Hordaland fylkeskommune sitt våpen har vore nytta som argument for ikkje å godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, men no vert fyrstnemnde snart ikkje i bruk lenger. (Arkivfoto)

Ønskjer å henta heim Onarheimsseglet

Publisert 11.02.2018 kl. 11.00.

Hordaland fylke er snart historie. Det kan bety at Tysnes hentar heim ein viktig del av si historie.

På formannskapsmøtet 31. januar stilte Ingrid Restad (Ap) spørsmål om det er mogleg å henta heim igjen Onarheimsseglet som i dag vert nytta som kommunevåpen for Hordaland fylkeskommune. Dette spørsmålet skal avklarast i forkant av neste kommunestyremøte, som er komande tysdag. På dette møtet skal dei folkevalde etter planen koma med ei formell godkjenning av kommunevåpen for Tysnes.

Rådmannen går inn for at kommunestyret godkjenner dagens kommunevåpen slik det ligg føre og har vore nytta sidan opphavleg utarbeiding. Kommunestyret ber om at det vert tinga kommuneflagg som kan nyttast alle dagar utanom offentlege flaggdagar, står det å lesa i innstillinga frå rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...