PÅ SCENEN: Daniel Flygansvær heiv seg på, og våga seg fram på scenen i lag med Terje Sporsem, til applaus frå dei frammøtte.
PÅ SCENEN: Daniel Flygansvær heiv seg på, og våga seg fram på scenen i lag med Terje Sporsem, til applaus frå dei frammøtte.

Tysnesungdom fekk humortips av komikar Terje Sporsem

Laurdag kveld fylte standup-komikar Terje Sporsem Mandelhuset med latter og løye. Laurdag ettermiddag fekk lokale ungdomar standup-tips.
Publisert 13.02.2018 kl. 19.00.

Ein liten time hadde Terje Sporsem sett av laurdag ettermiddag til å koma med råd og humortips til lokale ungdomar. På fremste benk sat dei på rekkje og rad og lytta til standup-råda, Carl Henrik Harbitz-Rasmussen (på ferie på Tysnes), Daniel Flygansvær Hagen, John Antonio Kleppe Andersland, Nojus Sauseris og William Raknes. I alt var det 12-15 ungdomar som hadde teke turen til Mandelhuset for å lytta til råda frå Terje Sporsem.


– Bruk overdriving i standup

– Så hyggjeleg at de ville koma. Er det forresten nokon her som har prøvt å stå på scenen, opna komikaren framfor dei lokale ungdomane.

Det vart stille i salen.

– Er det slik her, som då eg gjekk på skulen, altså, konkluderte han.

– Kva veit de om standup, då? Korleis ein får folk til å le?

Det er framleis ikkje den store responsen frå salen.

Terje Sporsem demonstrerer jagarfly frå scenen. Det durar i kraftige lydar frå komikaren. Etter kvart vert det litt meir respons frå dei unge tilhøyrarane.

– Overdriving er mykje brukt når ein skal driva med standup frå ein scene. Det kan vera å laga overdriving på ting, eller å tulla med folk, forklarar han.

– Bruk lokale folk, i staden for svenskar. Eller bruk lokale stadar, det er gode triks til standup, er andre råd frå Sporsem.


Utfordra med cola

Er det nokon her som kan ein vits? utfordrar komikaren.

Responsen uteblir.

– Er det nokon som vil ha ei cola mot å fortelja ein vits frå scenen, utfordrar han på ny.

Det blir litt småsnakk på fremste benk. Snart tek Daniel Flygansvær Hagen steget fram.

Han fortel vitsen sin, og colaflaska blir hans.

– Kva gjer de på fritida då, vil komikaren vita og rettar seg mot gutane på fremste benk.

Dei fortel om dataspel, og nokre fortel om fotball i Njardar.

– Kanskje de kan bruka noko av det i standup. Det er lov å gjera mykje, så lenge folk ler, poengterer komikaren.

– Og, legg han til, å ha sjølvironi og tulla med seg sjølv, det er verkeleg bra.


Fekk ein del tips

– Ja, eg lærte ein del triks, seier Daniel Flygansvær Hagen, som går i åttande klasse på ungdomsskulen.

Han synest opplegget med komikaren var bra. Kanskje kjem han til å bruka tipsa han fekk seinare ein gong.

– Men det kunne godt vore fleire ungdomar som hadde møtt fram, kommenterer han.

Daniel var til stades ikkje berre av eiga interesse, men også som medlem av ungdomsrådet i Tysnes. Det var ungdomsrådet som hadde fått tilbod frå Patrick Madsen om eit gratisopplegg med humortips frå Terje Sporsem. Fleire av dei andre medlemene i rådet hadde ikkje høve til å stilla denne gongen, dei var opptekne med andre oppgåver denne helga.


Håpar dei fekk idear

– Eg håpar dei fekk inspirasjon og idear som dei kan bruka til å stå på scenen sjølve, til dømes på ei skuleavslutning eller på eit juleshow, oppsummerer Terje Sporsem, i det dei lokale ungdomane forlet lokalet.

Sjølv var han 17 år fyrste gongen han stod på ein scene for å underhalda.

Etter seansen med ungdomane skal Sporsem ha nokre timar fri, før han skal underhalda det vaksne publikum med lått og løye på Mandelhuset denne laurdagskvelden.


PÅ FREMSTE BENK: F.v. Carl Henrik Harbitz-Rasmussen, Daniel Flygansvær Hagen, John Antonio Kleppe Andersland, Nojus Sauseris og William Raknes lytta til råda frå standup-komikar Terje Sporsem.
PÅ FREMSTE BENK: F.v. Carl Henrik Harbitz-Rasmussen, Daniel Flygansvær Hagen, John Antonio Kleppe Andersland, Nojus Sauseris og William Raknes lytta til råda frå standup-komikar Terje Sporsem.

Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...