KLARE FOR NYTT ÅR: Malene Kristine Meidell Alsaker (t.v.) og Ida Heggland er klare for eit nytt år saman i ungdommens fylkesutval. Håkon Kongsvik går over til kontrollkomiteen.
KLARE FOR NYTT ÅR: Malene Kristine Meidell Alsaker (t.v.) og Ida Heggland er klare for eit nytt år saman i ungdommens fylkesutval. Håkon Kongsvik går over til kontrollkomiteen.

Tysnes-ungdommar godt representerte i fylkespolitikken

Fredag ettermiddag stod dørene opne på Quality Hotel Edward Grieg for å ynskja ungdomar frå heile Hordaland velkomne til ungdommens fylkesting 2018.
Publisert 13.02.2018 kl. 12.25.

Kring 50 ungdomar var til stades, der Tysnes var representert med fire av deltakarane. Ida Heggland og Emilie Haugstad stilte frå ungdomsrådet, medan Malene Kristine Meidell Alsaker og Håkon Kongsvik stilte frå ungdommens fylkesutval. Kvart råd har moglegheit til å stilla med to observatørar, som Tysnes ungdomsråd har lang tradisjon med å følgja opp.


Skapar ny politikk

På planen var det mykje kjekke aktivitetar som stod for tur, blant anna foredrag, debattar og ulike workshops. Fredagen starta med eit av dei meir sentrale temaa for tida, nemleg #metoo-kampanjen. Her var det stor interesse blant publikum, og mykje kunnskap å ta med seg vidare. Laurdagen gjekk med til å laga det nye planprogrammet for Ungdommens Fylkesutval 2018. Her kom Tysnes med ei rekkje ulike forslag til tiltak til programmet, som blant anna gjekk ut på ei betring av bussbelte og trafikksikring.

– Planprogrammet for i år inneheld mange gode punkt, og eg trur me har mykje spennande arbeid framfor oss, sa Malene Kristine.


Valdag

Då søndagen kom, var det mange spente ungdommar i rommet. Kvart år blir det halde nytt val til ungdommens fylkesutval. Her stilte både Malene Kristine og Ida, som begge blei valt inn som medlem og vara-medlem. Håkon Kongsvik, som tidlegare har vore leiar for ungdommens fylkesutval, gav no stafettpinnen vidare til Marius Hellan Hindenes.

– Året som leiar for UFU har vore eit utruleg lærerikt og givande år, der me har fått arbeida godt med planprogrammet vårt, og fått bra med gjennomslag for politikken vår.

Etter eit år som leiar, skal han no gå over til ungdommens fylkesutvals kontrollkomité. Komiteen har ein kontrollerande funksjon ovanfor UFU, og passar på at alt av arbeid og avgjerder skjer innanfor rammene sett av vedtektene. Håkon valte å gå av som leiar for å satsa meir på partipolitikken og skulearbeid.– Eg har framleis ei stor interesse for arbeidet UFU gjer, og valde derfor å gå over til ei leiarstilling i kontrollkomiteen for å følgja opp arbeidet UFU gjer.


GIR STAFETTPINNEN VIDARE: Håkon er klar for ein periode i ungdommens fylkesutval sin kontrollkomite etter å ha vore leiar i eit år.
GIR STAFETTPINNEN VIDARE: Håkon er klar for ein periode i ungdommens fylkesutval sin kontrollkomite etter å ha vore leiar i eit år.

Siste saker Gå til framsida

Tysnesfest upåverka av nye reglar

Ein ny regel gjer at festivalar må rapportera inn skattepliktige billettar som frivillige får som lønn for arbeidet. Dette rapporterte Dagbladet tidlegare i januar. I mange tilfelle gjer dette at...

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».