HEILE ARKIVET: I løpet av året skal alle utgåver av «Tysnes» digitaliserast, og med det opnar redaktør Ole Skaten ei lokalhistorisk skattkiste med annonsar, tekst og bilete tilbake til første nummer 4. juli 1953. (Foto: Camilla Korsnes)
HEILE ARKIVET: I løpet av året skal alle utgåver av «Tysnes» digitaliserast, og med det opnar redaktør Ole Skaten ei lokalhistorisk skattkiste med annonsar, tekst og bilete tilbake til første nummer 4. juli 1953. (Foto: Camilla Korsnes)

Opnar ei skattkiste for tysnesingane

Lurer du på kva som stod på trykk i første utgåva av «Tysnes» 4. juli 1953? Eller kva tysnesingane var opptekne av våren 1968?
Publisert 13.02.2018 kl. 06.00.

Snart kan du sitja heime i di eiga stove og bla deg gjennom samtlege utkomer av lokalavisa «Tysnes» frå starten av og til dags dato.

– I løpet av året skal alle avisutgåver av «Tysnes» vera digitaliserte. Alt i dag kan du søkja i fleire års utgåver av avisa, når me no digitaliserer heile arkivet er det med å opna ei skattkiste med lokalhistorie. Her kan ein finna alt frå lagsliv til politiske tautrekkingar, og me er veldig takksame for at eit samla formannskap gjekk inn for å støtta dette arbeidet, seier Ole Skaten, dagleg leiar i Bladet Tysnes AS og redaktør i over 30 år.


Historiebøker

– Dette er ei kjempegledeleg sak, opna ordførar Kåre Martin Kleppe (H) med, då formannskapet på møtet sist veke handsama sak 7/18: «Søknad om tilskot – digitalisering av gamle avisutgåver av Bladet «Tysnes».

– Her opnar ein historiebøkene langt tilbake i tid, og gjer dei tilgjengelege digitalt. Det er viktig at det som ligg i arkivet blir ivareteke på dette viset, som eit oppslagsverk for alle interesserte, sa Kleppe.


Kulturskatt

– Det ligg ein kulturskatt for Tysnes her, i alt som er skrive i lokalavisa desse åra. Eg er glad for at me kan bidra til å gjera dette tilgjengeleg for folk, peika Arne Leite (Sp) på.

– Det er flott at dette blir søkbart materiale, og så er det positivt med det som står i innstillinga frå rådmannen om at biblioteket vårt skal ha rett til å stilla det digitale arkivet til rådvelde for alle sine besøkjande, følgde Anne Merete Fjeldstad (Ap) opp.

– Får berre håpa søkjemotoren blir så bra at me kan finna det me leitar etter på ein enkel måte, det er viktig, understreka Asbjørn Myklestad (Ap).

– Me må berre sikra denne skatten, og gjera det søkbart, sa Leite. Før eit samla formannskap løyvde 50.000 kroner til oppretting av det digitale avisarkivet.


Søkbart

– Blir arkivet søkbart, og lett å finna fram i?

– Det er alt i dag råd å søkja nokre år tilbake, og ja, det skal vera lett å søkja heilt tilbake til starten når me får gjort heile arkivet tilgjengeleg. Det kan vera å søkja på eit namn, eller på ei hending, så vil ein kunna finna det ein leitar etter. Utan på førehand å måtta vita kva år eller dato det heile stod på trykk, seier redaktør Ole Skaten.

Det hender det kjem folk innom i avislokala i Våge på jakt etter ting i arkivet, men der ein i dag må leita gjennom dei mange permane med lokalstoff kan ein i løpet av året søkja seg gjennom alt som har stått på trykk i Bladet Tysnes i snart 65 år frå godstolen heime. Eller kor ein no måtte vera medan ein hentar fram den skattekista arkivet er. Ein kan søkja både i saker og annonsar, opplyser Skaten.


Bindeledd

Avisa han leiar vart i si tid oppretta for å vera eit bindeledd mellom folk ute og heime.

– Han som fekk ideen hadde vore i Amerika, og ønskte eit bindeledd til heimlandet og heimplassen frå utflyttarane. Ei tid hadde «Tysnes» veldig mange abonnentar i Amerika, også i dag er det ein del tingarar der, fortel Skaten.

Ei anna viktig side for avisa, var – og er – det å halda kontakten grendene mellom. I «Tysnes» skal ein finna stort og smått om det som rører seg i bygdene i heile kommunen.

– Bladet Tysnes har sidan første utgåva kom 4. juli 1953 vore ein viktig bidragsytar til formidling av lokale nyhende i Tysnes-samfunnet. Kommunal informasjon og kommunale nyhende har vore ein viktig del av dette, på same vis som lokalavisa i snart 65 år har vore ein viktig formidlar av kultur, idrett, folkeliv og personalia. Moment som er viktige i historia til Tysnes, og for tysnesingar heime og ute. Eit digitalt og søkbart arkiv vil såleis vera nyttig for å dokumentera Tysnes si soge, seier Ole Skaten.

Han fortel at tanken om å gjera heile arkivet i avisa han leiar tilgjengeleg på nett, har vore der i fleire år. Men med ein liten stab og aviser som skal lagast, er det å leggja til rette for digitalisering noko som må takast ved sida av den daglege dont.

– Målet er å ha alt på plass til beste for lesarane våre i løpet av året, avrundar han.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...