SPANANDE YRKE: Å vera politi på ein liten stad som Tysnes går veldig fint, synest Aleksander Søyland. (Foto: Ingunn Gjærde)
SPANANDE YRKE: Å vera politi på ein liten stad som Tysnes går veldig fint, synest Aleksander Søyland. (Foto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Mange spanande utdanningsvegar for unge i dag

Publisert 17.02.2018 kl. 13.00.

Det er eit viktig vegval ungdomane våre står framfor når dei snart skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen. Gode råd på vegen frå andre som er komne vidare i utdanningsløpet, kan vera nyttige før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.

I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spanande jobbar og utdanningar.

Her kan me lesa om jenter som har valt litt utradisjonelt, om Amalie som er kranførarlæring hos Kværner og om Monica som satsar på sjølivet og har eit mål om å bli maskinist på ei ferje. På vidareutdanninga dagpendlar Monica den lange vegen mellom Onarheim og Bergen, medan Amalie har fått seg buplass i Sveio og pendlar derifrå til Kværner Stord. Me kan og lesa om Emilie som ikkje treng å pendla ut av kommunen. Ho har og valt litt utradisjonelt, og har fått seg læreplass som tømrar hos Andersland Bygg. Veronika fortel korleis det er å vera fersk som psykolog.

Mange drøymer om å verta politi alt i ung alder. Aleksander Søyland er ein av dei som har gjort alvor av draumen. No er kan ferdig utdanna. I avisa i dag kjem han med råd til dei som vil gå politi-vegen. Audun Magnussen valde handverkarfaget muring då han skulle velja som ungdom. Etter kvart fann han ut at han ville vidare, og tok ingeniørutdanning. Det er eit godt døme på at det fyrste valet ein som ungdom tenkjer på ikkje alltid er det rette, men at det er fullt mogeleg å velja andre løysingar undervegs. Daniell fekk ikkje jobb då han fekk fagbrev i sveising, difor satsa han på endå eit fagbrev, som platearbeidar. No har han fått fast jobb.

Havbruksnæringa er ei næring i vekst. Knut Jørgen er ein av dei som satsar den leia. For dei som har eit sterkt ynske om å bu på Tysnes, er oppdrett ei god utdanning å satsa på. Vidar har derimot valt ei utfordrande utdanning, som lege. Det er interessant å lesa korleis han opplever det å koma ut i arbeidslivet.

Eit godt råd som Audun Magnussen kjem med til ungdomane er at ein bør ha lite fråvær, og at ein bør gjera så godt ein kan. Då legg ein eit godt grunnlag for å få jobb, same kva utdanning ein skal ta. Det er eit råd alle bør ha med seg.

Me trur det er viktig å velja eit fag og ei utdanning som ein trur ein vil trivast i. For dei som ynskjer seg ei framtid på Tysnes, er det mange ulike utdanningar å velja mellom.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...