RÅD TIL UNGE: Ingeniørutdanning er allsidig og opnar for mange typar jobbar, seier prosjektleiar for oppgraderinga av Njord A-plattforma, Audun Magnussen, men legg til at handtverksyrke også er godt betalte. (Arkivfoto: Ole Skaten)
RÅD TIL UNGE: Ingeniørutdanning er allsidig og opnar for mange typar jobbar, seier prosjektleiar for oppgraderinga av Njord A-plattforma, Audun Magnussen, men legg til at handtverksyrke også er godt betalte. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Murar som vart toppsjef i olja

Audun Magnussen (60) er no prosjektleiar for 350 ingeniørar som prosjekterer oppgradering av Njord A-plattforma ved Kværner Stord. Han tok først fagbrev som murar.
Publisert 18.02.2018 kl. 14.00.

Audun Magnussen hadde gode karakterar frå ungdomsskulen på Tysnes, men likevel gjekk han ikkje rett inn på vidaregåande.

– Nei, eg var skulelei og tok meg eit friår. Då ringde onkelen min, som var murar, og lurte på om eg kunne bli med han. Det gjorde eg, så eg var med på å byggja kommunehuset i Uggdal. Etter det tok eg fagbrev som murar. Men etter militærtenesta fann eg ut at eg hadde lyst til å studera noko anna. Eg tok ingeniørutdanning i Bergen i tre år og var i Sør Dakota, USA dei neste to åra, seier prosjektleiaren i Aker Solution, som er underleverandør for Kværner Stord ved oppgraderinga av Njord A. Denne skal vera klar for Nordsjøen att i mars 2020 etter oppgraderinga.


Ingeniør

Audun Magnussen meiner ingeniørutdanning er allsidig og opnar for mange typar jobbar.

– Eg har jobba fleire år ved verftet på Stord, og ingeniørutdanning er eit springbrett til fleire slags jobbar. Sjølv har eg hatt ulike typar ingeniørarbeid før eg no er leiar.

Audun Magnussen har fleire år vore invitert til Tysnes skule for å gi tiandeklassingane råd om yrkesval. Han er klar på kva dei unge bør fokusera på.

– Dei bør ha lite fråver, og så bør dei gjera så godt dei kan, særleg i dei faga dei likar. Når det gjeld yrka eg kjenner best til, som olje og gass, så er det viktig å kunna realfag og engelsk.


Framtidsjobbar

Prosjektleiar Audun Magnussen er også styreleiar i Tysnes Kraftlag. Han følgjer godt med i det som skjer i samfunnet og er oppteken av kva yrke som kan vera lure å satsa på framover.

– Eg trur det blir meir bruk for digitalisering og elektronisk programmering. Då må ein ha realkompetanse i botn, så relevant utdanning er naudsynt. Dessutan trur eg me berre har sett starten når det gjeld oppdrett. Det er spanande med utviklinga av lukka anlegg og anlegg på land. Me ser jo no at olje- og oppdrettsanlegg byrjar å likna stadig meir på kvarandre.

– Kva med meir tradisjonelle yrke, som til dømes murar, som du starta som?

– Ja, der manglar det fagfolk. Det gjeld både tømrar, murar, målar og andre handverksyrke. Me klarer oss ikkje utan dei, og dei er godt betalte, seier den opphavlege muraren som no også trur på fleire jobbar innan olje- og gass-sektoren.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...