VIL FØLGJA JOHAN SVERDRUP: Amalie Tysnes vil ta fagbrev som kranførar og følgja Sverdrup-plattforma ut i Nordsjøen.
VIL FØLGJA JOHAN SVERDRUP: Amalie Tysnes vil ta fagbrev som kranførar og følgja Sverdrup-plattforma ut i Nordsjøen.

Amalie utdanna seg til dei store høgder

18 år gamle Amalie Tysnes stortrivst som kranførarlærling ved Kværner Stord, og ho rår også fleire jenter til å utdanna seg innan industriteknologi.
Publisert 18.02.2018 kl. 14.00.

– Eg trivst så godt med varierte arbeidsoppgåver på jobben, og etter jobben er det ikkje lekser eller prøvar å tenkja på. Kvar dag er eg glad for at eg valde dette yrket, smiler Amalie der ho sit i ein mobilkran på verftsområdet på Stord. Amalie frå Tysnes har tidlegare gått to år på skule etter ungdomsskulen. Først på Os, der ho gjekk eitt år på teknikk og industriproduksjon og deretter eitt år i Norheimsund på industriteknologi.

– Det som er fint med å gå på industriteknologi, er at det er så mange ulike vegar vidare. Eg kunne også blitt industrimekanikar eller andre yrke innan industrien, men eg angrar absolutt ikkje på at eg blir kranførar.


Stort ansvar

– Ein kranførar er svært viktig. Alle på eit verft er avhengige av kranane for å få på plass det dei treng for å gjera arbeidet sitt. Det er store krefter i sving, og det er viktig at alle har tillit til kvarandre og kan stola på at kranføraren gjer som ho eller han skal. Sidan eg starta i fjor haust, har eg fått vore med inne i Stordhallen og løfta mange delar opp på bustaddelen til Johan Sverdrup-skroget. Der inne i hallen er det såkalla traverskran på tvers av hallen, og det er mange ulike typar kranar eg får prøva.

– Kan det ikkje vera kjedeleg å sitja i kranen og måtta venta på neste løft?

– Nei, det er vanlegvis eindel å følgja med på. Me må jo vera observante heile tida. Sjølv om det finst ein dab-radio i kranførarhuset, så er det nok kommunikasjonsradioen som har prioritet. I det heile er HMS, helse, miljø og sikkerheit, noko som me heile tida må ha fokus på. Me lærlingar har også hatt mykje kursing i HMS, særleg den første tida.


Ikkje høgdeskrekk

Kværner har Nord-Europas største kran, «Storen». Den er 115 meter høg. Amalie har enno ikkje køyrt den.

– Eg har ikkje høgdeskrekk, så det skal nok gå greitt også å køyra «Storen». Men eg har høyrt at det både gyngar og svingar der oppe.

Amalie hadde rekna med å møta fleire jenter enn ho har gjort her på Kværner Stord.

– Ja, eg vart overraska over at her ikkje er fleire jenter som jobbar i verftsindustrien. Det har jo lenge vore mykje snakk om likestilling og at jenter og gutar kan ha same jobbane. Eg merka det jo også då eg gjekk på Os og i Norheimsund, der eg var einaste jente i klassen. Eg har merka at mange gutar er skeptiske til at eg kan gjera ein like god jobb som dei, og då elskar eg å visa dei at eg klarar det like godt som gutane, smiler Amalie, medan ho får ei oppkalling på internradioen.


Likar det praktiske

Tysnesjenta er vaksen opp med ein far som alltid hadde mykje på gang i ein stor garasje.

– Ja, far er ein altmoglegmann og stimulerte nok mi interesse for praktisk arbeid. Venene mine var også interesserte i mykje praktisk.

– Men hadde du gode nok karakterar til å koma inn på meir teoretiske linjer, som studiespesialiserande?

– Det hadde eg, ja. Men eg ville ha noko praktisk og helst kjenna på arbeidslivet, i staden for tre år på skule.


Vanskeleg å vera 16 år

Amalie hugsar godt at det ikkje var heilt lett å vera tiandeklassing og skulle velja veg vidare for heile livet. Ho har sjølv ein bror som no går i tiande klasse.

– Alle må jo sjølve finna ut kva som passar for dei. Men det kan vera lurt å ta eit yrkesval som gir fleire moglegheiter seinare. Sjølv vurderer eg etter kranførarfagbrevet å ta teknisk fagskule. Då kan eg kombinera skule og jobb og få godt betalt samtidig, seier Amalie, som no bur i Sveio saman med nitten år gamle Alf Inge Stue, også han frå Tysnes.

– Me har gått i same klasse sidan sjuande klasse. Han er no lærling i Statoil på Kårstø, der han er sveisar. No bur me slik at me har like lang veg til jobb begge to, seier Amalie, som vedgår at ho også kan tenkja seg å jobba i Nordsjøen.

– Det hadde vore ekstra stas å følgja Johan Sverdrup-plattforma ut, for eg føler jo at eg har vore med på å byggja ho, og er eg heldig blir eg med ut om to år. Då har eg også teke fagbrevet, seier ei blid og målmedviten Amalie Tysnes.


MANGE KRANAR: Amalie lærer å køyra mange ulike typar kranar, både faste og mobile.
MANGE KRANAR: Amalie lærer å køyra mange ulike typar kranar, både faste og mobile.
TO STORE PROSJEKT: Amalie har jobba både på Johan Sverdrup (nærast) og Njord A.
TO STORE PROSJEKT: Amalie har jobba både på Johan Sverdrup (nærast) og Njord A.
STORTRIVST: 18 år gamle Amalie frå Tysnes er einaste jenta mellom mange kranførarar ved Kværner Stord.
STORTRIVST: 18 år gamle Amalie frå Tysnes er einaste jenta mellom mange kranførarar ved Kværner Stord.

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.