BEGYNTE MED SOMMARJOBB: Knut Jørgen Nesland kom først i kontakt med lærebedrifta Lerøy, gjennom ein sommarjobb.
BEGYNTE MED SOMMARJOBB: Knut Jørgen Nesland kom først i kontakt med lærebedrifta Lerøy, gjennom ein sommarjobb.

Sommarjobb førte til sikker læreplass

16 år gamle Knut Jørgen Nesland satsar på at ei utdanning som røktar vil gi han jobb i framtida.
Publisert 19.02.2018 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.16.

Nesland set posane med matvarer ned i båten, vrir om tenninga, og gir gass ut av hamna i Våge. Sjøspruten står opp etter båten, og retninga viser Vernøya, utanfor Reksteren.

Det er tysdag føremiddag, og lærling Nesland har blitt sendt til land for å handla inn mat til lunsjen.

Ved Lerøy Vest sitt oppdrettsanlegg 13541 Midtflua, ruvar eit stort raudt hus, midt mellom laksemerdane.

I det Nesland legg trygt til kai, står svoltne røktarar klare til å ta imot posane frå Spar.


Trivest med det maritime

– Eg har alltid likt å vera på sjøen og fiska, seier Knut Jørgen Nesland.

At det var denne retninga han ville utdanna seg innan, har han aldri vore i tvil om.

16-åringen frå Lunde går på tekniske allmenne fag (TAF) ved Fusa vidaregåande skule.

Ved marin-linja stortrivest han.

Det første året er han to dagar i praksis, og tre dagar på skulen.

No på vinterstid er det mest vedlikehaldsarbeid på anlegget utanfor Reksteren. Det er ikkje eit einaste laksehopp å sjå i merdane. Som lærling skal Nesland vera med på alle arbeidsoppgåvene ved den daglege drifta.


Fire spanande år

Etter åra ved TAF-linja på vidaregåande, sit han igjen med både fagbrev og studiekompetanse.

Ein del av utdanninga er fordjuping i realfaga matematikk, fysikk og kjemi.

– Det er tunge realfag, og me har ein del teori, fortel Nesland.

Han likar å kunna kombinera klasserommet med praktisk arbeid.

– Vekene går fort når ein deler dagane mellom skule og jobb, fortel Nesland.

Dei dagane han er i Eikelandsosen lever han hybellivet, medan han bur heime når han skal til Lerøy.

I dei fire åra han går på vidaregåande, skal han vera lærling i Lerøy.


Kjekt å ha lærlingar

– Eg blir utfordra på nye ting, og så er det kjekt å vera på sjøen. Det er givande å kunna bidra til matproduksjon, seier Nesland.

Inne på kjøkkenet har fire menn sett seg til bords. Driftsleiar ved oppdrettsanlegget på Midtflua, Øyvind Gjøvåg, er ein av dei.

Han har berre gode ord å seia om lærlingen frå Lunde.

– Knut Jørgen var ein god kandidat, som me gjerne ville ha med, seier Gjøvåg.

I tillegg til dei ti faste tilsette, har han med seg tre lærlingar på anlegget.

– Me er veldig fornøgde med arbeidet Knut Jørgen gjer hos oss, seier Gjøvåg og tar eit stort bit av skjeva med Lerøy-laks, sjølvsagt.VARER: Andreas Gjerstad Kleppe tar imot handleposane frå Knut Jørgen Nesland.
VARER: Andreas Gjerstad Kleppe tar imot handleposane frå Knut Jørgen Nesland.
LUNSJTID: F.v. Andreas Gjerstad Kleppe, Øyvind Gjøvåg, Erlend Tvedt og Kristoffer Lunde har eit godt utval av mat på den flytande arbeidsplassen.
LUNSJTID: F.v. Andreas Gjerstad Kleppe, Øyvind Gjøvåg, Erlend Tvedt og Kristoffer Lunde har eit godt utval av mat på den flytande arbeidsplassen.
VARIERT: Å gå på TAF marin-linja i Fusa, har vore det rette valet for Knut Jørgen Nesland.
VARIERT: Å gå på TAF marin-linja i Fusa, har vore det rette valet for Knut Jørgen Nesland.
STØDIG: Nesland har full kontroll på båten til og frå oppdrettsanlegget.
STØDIG: Nesland har full kontroll på båten til og frå oppdrettsanlegget.
MIDTFLUA: Lerøy Vest sitt oppdrettsanlegg ligg utanfor Vernøya.
MIDTFLUA: Lerøy Vest sitt oppdrettsanlegg ligg utanfor Vernøya.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...