BYGG REIS DEG: Lærlingen Emilie Meland er med på bygginga frå start til mål på det nye huset som reiser seg i Vågsneset panorama, kort veg frå Våge sentrum. (Foto: Camilla Korsnes)
BYGG REIS DEG: Lærlingen Emilie Meland er med på bygginga frå start til mål på det nye huset som reiser seg i Vågsneset panorama, kort veg frå Våge sentrum. (Foto: Camilla Korsnes)

Høgt og lågt i nye hus

– I dag held eg på og legg golv, forklarar Emilie Meland.
Publisert 19.02.2018 kl. 12.00.

Ho er med på laget som er i ferd med å gjera ferdig eit av dei nye husa i Vågsneset panorama.

– Eg har vore med frå starten, og til påske skal me vera ferdige, seier Emilie.

Tømrarlærling på første året hos Andersland Bygg.


Einaste jente

Ute er det surt og kaldt, snøbygene fargar landskapet kvitt, men klarer ikkje heilt å skjula den fantastiske utsikta til fjord og fjell. Inne er det hektisk aktivitet, med bråkande slipemaskinar og sag som kappar til nye delar av materiale som skal setjast saman til flunkande nytt hus.

– Det er kjekt å vera med og byggja, kjekt å sjå resultatet av det me held på med, seier 18-åringen frå Årbakka. I løpet av året blir ho 19, i løpet av året vil ho vera med på fleire byggjeprosjekt på Tysnes.

– Har alt vore med på eit hus på Skorpo etter at eg starta som lærling i haust, fortel Emilie Meland.

Ho har bak seg to år på byggfag på Stord.

– Der var eg einaste jente i klassen med 18 elevar, seier Emilie.

– Korleis var det?

– Det gjekk fint, eg blei godt motteken, men det var noko spesielt, medgir ho.


Satsar lokalt

Godt motteken er ho også på laget som byggjer nytt på Vågsneset.

– Eg trivst med arbeidet, og lærer stadig nye ting. Som lærling skal eg jo læra, og det er noko av det fine med dette yrket, du får prøva deg på mange ulike oppgåver. Og så er det kjekt å sjå resultat av det me held på med.

Kvifor ho satsa på tømrarfaget?

– Det var kanskje litt tilfeldig, men eg likar å bruka hendene og skapa noko. Eg tenkte eigentleg ikkje så mykje på dette med fast jobb, men det er gode utsikter til det, heime på Tysnes.

Det siste stadfestar Lars Atle Aase, dagleg leiar i Andersland Bygg.

– Me er heile tida på utkikk etter lokale ungdommar som vil satsa hos oss. Det er god aktivitet for tida, og erfaringa vår er at får me tak i folk som kjem frå nærområdet, er det lettare å få dei til å bli her over tid. Mange av dei 38 tilsette me har i firmaet vårt i dag har starta på same vis som Emilie, som lærlingar. Ho hadde praksis hos oss medan ho gjekk på vidaregåande, og me er glade for å få henne med på laget som lærling, seier Aase.


Vil ha lærlingar

Andersland Bygg har lang tradisjon for å satsa på lærlingar.

– I fjor haust blei me godkjende som lærebedrift også i betongfaget, der me har fått vår første lærling. For tida har me desse to lærlingane, men me hadde hatt plass til fleire om interesserte melde seg, utdjupar Aase.


SATSAR LOKALT: Dagleg leiar Lars Atle Aase i Andersland Bygg er glad for å få tak i lærlingar frå nærområdet. (Foto: Camilla Korsnes)
SATSAR LOKALT: Dagleg leiar Lars Atle Aase i Andersland Bygg er glad for å få tak i lærlingar frå nærområdet. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...