BYGG REIS DEG: Lærlingen Emilie Meland er med på bygginga frå start til mål på det nye huset som reiser seg i Vågsneset panorama, kort veg frå Våge sentrum. (Foto: Camilla Korsnes)
BYGG REIS DEG: Lærlingen Emilie Meland er med på bygginga frå start til mål på det nye huset som reiser seg i Vågsneset panorama, kort veg frå Våge sentrum. (Foto: Camilla Korsnes)

Høgt og lågt i nye hus

– I dag held eg på og legg golv, forklarar Emilie Meland.
Publisert 19.02.2018 kl. 12.00.

Ho er med på laget som er i ferd med å gjera ferdig eit av dei nye husa i Vågsneset panorama.

– Eg har vore med frå starten, og til påske skal me vera ferdige, seier Emilie.

Tømrarlærling på første året hos Andersland Bygg.


Einaste jente

Ute er det surt og kaldt, snøbygene fargar landskapet kvitt, men klarer ikkje heilt å skjula den fantastiske utsikta til fjord og fjell. Inne er det hektisk aktivitet, med bråkande slipemaskinar og sag som kappar til nye delar av materiale som skal setjast saman til flunkande nytt hus.

– Det er kjekt å vera med og byggja, kjekt å sjå resultatet av det me held på med, seier 18-åringen frå Årbakka. I løpet av året blir ho 19, i løpet av året vil ho vera med på fleire byggjeprosjekt på Tysnes.

– Har alt vore med på eit hus på Skorpo etter at eg starta som lærling i haust, fortel Emilie Meland.

Ho har bak seg to år på byggfag på Stord.

– Der var eg einaste jente i klassen med 18 elevar, seier Emilie.

– Korleis var det?

– Det gjekk fint, eg blei godt motteken, men det var noko spesielt, medgir ho.


Satsar lokalt

Godt motteken er ho også på laget som byggjer nytt på Vågsneset.

– Eg trivst med arbeidet, og lærer stadig nye ting. Som lærling skal eg jo læra, og det er noko av det fine med dette yrket, du får prøva deg på mange ulike oppgåver. Og så er det kjekt å sjå resultat av det me held på med.

Kvifor ho satsa på tømrarfaget?

– Det var kanskje litt tilfeldig, men eg likar å bruka hendene og skapa noko. Eg tenkte eigentleg ikkje så mykje på dette med fast jobb, men det er gode utsikter til det, heime på Tysnes.

Det siste stadfestar Lars Atle Aase, dagleg leiar i Andersland Bygg.

– Me er heile tida på utkikk etter lokale ungdommar som vil satsa hos oss. Det er god aktivitet for tida, og erfaringa vår er at får me tak i folk som kjem frå nærområdet, er det lettare å få dei til å bli her over tid. Mange av dei 38 tilsette me har i firmaet vårt i dag har starta på same vis som Emilie, som lærlingar. Ho hadde praksis hos oss medan ho gjekk på vidaregåande, og me er glade for å få henne med på laget som lærling, seier Aase.


Vil ha lærlingar

Andersland Bygg har lang tradisjon for å satsa på lærlingar.

– I fjor haust blei me godkjende som lærebedrift også i betongfaget, der me har fått vår første lærling. For tida har me desse to lærlingane, men me hadde hatt plass til fleire om interesserte melde seg, utdjupar Aase.


SATSAR LOKALT: Dagleg leiar Lars Atle Aase i Andersland Bygg er glad for å få tak i lærlingar frå nærområdet. (Foto: Camilla Korsnes)
SATSAR LOKALT: Dagleg leiar Lars Atle Aase i Andersland Bygg er glad for å få tak i lærlingar frå nærområdet. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.